Prostřednictvím prodejců z řad pěstitelů a výrobců hlavně si zákazníci kupovali regionální gastronomické výrobky.

Organizátoři z důvodů návštěvnosti posunuli začátek trhů už na desátou dopolední a konec na šestnáctou odpolední. 

Karel Chlumec