O situaci bude ve středu 26. června jednat valná hromada. Ve hře je varianta firmy ryze votické, nebo naopak čistě v rukou Compagu. To by mělo zabránit dohadům při rozvoji firmy. Ta si podle vedení Votic zaslouží větší rozvoj a modernizaci odpadového hospodářství, které už není jen o zavážení skládky.

Modernizace a zisk majority, pokud se podaří, budou pro Votice v budoucnu ekonomicky výhodné. Společnost je totiž nejsilnějším hráčem v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Pokud by se naopak Votice zbavily podílu, vyberou si pak firmu, které pro ně zajistí komunální služby.

Podle jednatele Compag Votice Martina Slavíka si firma závazky vůči městu - i přes rozdílný náhled na některé věci - plní. Přiznal ale, že společnost má problém, protože rakouský partner není ochotný v Čechách příliš investovat.

„Hodně se změnilo. Sledují se jen ekonomické výsledky a vyplňují tabulky. Jde o to, že se rozchází filosofie města a našeho partnera, který je tvrdý byznysman a chce mít co nejvyšší zisky, za co nejmenší investice, aniž by přestal plnit své závazky,“ uvedl Slavík avšak poznamenal, že se názoru starosty nediví.

Úhelným kamenem je rozdílný pohled města na budoucnost firmy. „Myslím, že by bylo rozumné vypořádat obchodní podíly,“ je přesvědčený votický starosta Jiří Slavík.

O rozchodu bude jednat ve středu 26. června valná hromada. Ve hře bude firma ryze votická, nebo čistě v rukou Compagu. To by mělo zabránit dohadům při rozvoji firmy.

Ta si podle vedení Votic zaslouží větší rozvoj a modernizaci odpadového hospodářství, které už není jen o zavážení skládky. Platí to přes to, že se dá předpokládat, že legislativa umožní skládkování i po roce 2024.