Přesněji, kolem objektů pěti pavilonů mateřinky v nové části města postaví dělníci tepelný štít a jejich energetickou bilanci vylepší navíc i výměnou oken.

„Město požádalo o poskytnutí dotace na zateplení mateřské školy letos v únoru a s žádostí dodalo i kompletní dokumentaci s návrhem opatření na snížení energetické náročnosti včetně energetického auditu," informovala Jitka Šebková z kanceláře tajemníka Městského úřadu Týnec nad Sázavou s tím, že nyní Fond životního prostředí rozhodl příspěvek na týneckou akci podpořit z Operačního programu životní prostředí a to částkou 6,5 milionu korun.

Dalších šest milionů na akci, kterou v dotazníku preferovali také obyvatelé města, dodá rozpočet Týnce nad Sázavou.

„Konečná cena zateplení bude ale známá až po dokončení výběrového řízení," upozornil starosta města Martin Kadrnožka a připomněl, že to bude známo do poloviny měsíce. „Neprodleně poté začne realizace samotné stavby. Předpokládáme, že práce skončí do tří měsíců," dodal Kadrnožka.

Nové, tepelně izolační pláště pěti pavilonů mateřinky podle Jitky Šebkové přinesou nejen úspory nákladů na vytápění, ale také nový, moderní vzhled.

Kromě zateplování stavby a výměny oken pomůže energetické bilanci stavby i nově zateplená střecha.

Konec stavby předpokládá vedení města někdy v říjnu či listopadu a právě proto budování zasáhne i do provozu školky.

"O případném omezení provozu budeme rodiče dětí včas informovat," dodala Jitka Šebková.