Myšlenka vznikla na matematicko-fyzikální fakultě (MFF). Recepturu připravil Výzkumný ústav pivovarskýa sladařský a produkt nakonec na trh uvede Pivovar Ferdinand Benešov. „Pivo je inspirované číslem π, které se symbolicky promítá do jeho receptury i názvu,“ vysvětluje proděkan MFF UK Martin Vlach.

K tomu také vedlo podepsání memoranda o spolupráci mezi zmíněnými institucemi. Několikaletý proces přípravy výroby by měl být završen v březnu 2021, kdy se pivo dostane na trh.

První nápad na univerzitní pivo byla vlastně recese. Matfyzáci napsali slovo pivo jako π v kroužku (PívO). Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, se kterým matfyz dlouhodobě spolupracuje, vyvinul v rámci svého výzkumného záměru unikátní recepturu, která je v mnoha směrech inspirována přibližnou hodnotou čísla π, tedy ~ 3,14. Ve výrobě se využívají tři druhy chmele, jeho stupňovitost je kolem 14 a obsah alkoholu zhruba 6,28 procenta, dvojnásobek π.

„Nápad z Matfyzu se nám líbil. Žádná receptura piva nebyla inspirována konkrétním číslem. Zajímavost nového nápoje však spočívá i v oblasti předepsané výrobní technologie a surovin. I v tomto ohledu je přínosem pro současné pivovarnictví,“ míní ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Tomáš Brányik.

Pivovar Ferdinand je středně velký pivovar, který stále dodržuje tradiční výrobní postupy, v nichž mají své role varna, otevřená spilka a ležácké tanky.

„Kvalitu každé várky piva pravidelně kontrolujeme, takže ručíme za výsledek, který jde k zákazníkovi. Oproti jiným pivovarům máme výhodu, že i když nepoužíváme moderní řízení výroby pomocí výpočetní techniky, díky našim zkušeným kolegům můžeme garantovat stálou kvalitu piv. Kvalifikovaný personál znamená v pivovarnictví víc, než zdánlivě dokonalé automatizované technologie,“ řekl jednatel Pivovaru Ferdinand Petr Dařílek.

Zajímavosti z receptury piva Pěkný číslo

Představované pivo (πvo) je připravené z nejkvalitnějších surovin, z humnového sladu ze sladovny Pivovaru Ferdinand, s.r.o., a českých i zahraničních chmelů. Pivo je vyrobeno klasickou českou technologií, která je založena na dvourmutovém postupu výroby sladiny a odděleném dvoufázovém kvašení za použití tradičního českého kmene kvasinek ze sbírky Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. (VÚPS a.s.).

Receptura v mnoha parametrech reflektuje přibližnou hodnotou čísla π (~ 3,14), nebo jeho násobku. Pivo je během atmosférického chmelovaru třikrát chmeleno českými odrůdami Žatecký poloraný červeňák a Kazbek a německou odrůdou Huell Melon. Celkové chmelení bylo vypočteno na 31,4 (zhruba desetinásobek π) mezinárodních jednotek hořkosti (IBU) v hotovém pivu.

Následné hlavní kvašení probíhá kmenem kvasinek Saccharomyces pastorianus RIBM 2 při teplotě 12 °C po dobu 7 dnů. Mladé pivo zraje ve sklepě 3 měsíce při teplotě 1-2 °C a při zchlazování prochází krátce teplotou ~ 3,14 °C. Obsah alkoholu v hotovém pivu je přibližně 6,28 % obj., což odkazuje k dvojnásobku π. Na posledních 10 dní ležení se pivo studeně chmelí kombinací chmelových odrůd Kazbek a Huell Melon.

Toto unikátní pivo bylo vyvinuto odborníky VÚPS a.s. v úzké spolupráci s pedagogy a studenty MFF Univerzity Karlovy, kteří se podíleli na tvorbě vynikající chuti piva od počátku vývoje až po zhodnocení senzorické kvality finálního piva, které máte před sebou.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.