„Důvodem žádosti je rozhodnutí investora o ukončení přípravy záměru výstavby biostanice u Pavlovic vzhledem ke změnám v legioslativě a omezení podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů," informoval vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Josef Keřka s tím, že Kraj stanovisko nezbytného podkladu, kterým je řízení o vlivu stavby na životní prostředí nevydá. Bez něho pak nemohou být vydána ani žádná následná rozhodnutí.

Bioplynová stanice měla zpracovávat přes 18,5 tisíce tun odpadu ročně. Kromě zemědělské biomasy záměr počítal se zpracováním tří tisíc tun jatečního odpadu, vnitřností, masa a krve. Vyvezeno z bioplynky mělo být také přes 16 tisíc tun odpadu. Obyvatelé Pavlovic se proto obávali v souvislsoti s nárůstem nákladní dopravy zvýšené hladiny hluku a smogu. Pavlovičtí také proti stavbě stanice podali řadu ústních i písemných námitek a protestů a sepsali dokonce petici, kterou podepsala drtivá většina obyvatel obce.

„Těší mne, že se nenaplnily skeptické vize, že už je rozhodnuto, vše je ztraceno a že stejně nemáme šanci. Musím poznamenat, že krajský úřad objektivně posuzoval situaci a na naše námitky reagoval. Je to důkaz profesionálního přístupu k věci," řekl starosta Pavlovic Jan Dufala.

Zvýšenou zátěž pro dopravu a obyvatele nejen v Pavlovicích, ale i v nedaleké Vlašimi předpokládal také odbor životního prostředí MěÚ Vlašim.

„Asi za největší riziko považuji právě dopravu přes Vlašim. Ta totiž není závislá na nějaké technologické kázni nebo nekázni, jako je to v případě ostatních rizik. Ta ostatní ohrožení o nichž se mluví, z čeho mají lidé obavy, jsou založeny na strachu z technologické nekázně," uvedla před časem vedoucí odboru životního prostředí vlašimské radnice Jana Zmeškalová a dodala, že zvýšené dopravě, pokud by bioplynka začala fungovat, by lidé neunikli.

Nejvíce se ale radují z rozhodnutí Kraje lidé v samotných Pavlovicích. Podle vyjádření tamního starosty po zveřejnění dopisu úřadu Středočeského kraje jej teď lidé zastavují a vyjadřují radost a vděčnost z toho, že se u nich tato nesmyslná megaakce stavět nebude. 

„Když jsem se dozvěděl, že má bezprostředně u naší obce stát BPS Vlašim, byl to šok. Vybavují se mi smíšené pocity, protože jsem si uvědomil, jak málo stačilo a mohlo by být zničeno a poškozeno to, co celé generace Pavlováků budovaly, náš poklidný domov," ohlédl se o dva roky zpět pavlovický starosta s tím, že stavět bioplynku několik set metrů od jejich domů mu připadalo absurdní. „Jsem rád, že po dvouletém boji se nám podařilo plánovanou stavbu BPS Vlašim zastavit," dodal Dufala, podle něhož bylo na celé věci zarážející to, jak reagovali někteří Vlašimáci, když se jim aktivisté proti BPS Vlašim snažili situaci vysvětlit „Nás se to netýká, to je problém Pavlovic," zprostředkoval jejich reakci Jan Dufala. „Jak krátkozraké a pošetilé. V dnešní době si myslím, že dva nebo tři kilometry není žádná vzdálenost," dodal ještě.

Podle vedení vlašimské radnice nepřísluší městu Vlašim hodnotit perspektivu a kvality uvažované bioplynky, protože se jedná o soukromý podnikatelský záměr a jedná se o věc dané firmy.

„Musím však říci, že s takovýmto způsobem realizace záměru stavby jsem se ještě nesetkal, neboť první jednání proběhla již před šesti lety, v době, kdy bylo možné získat dotace na stavbu a mnohem výhodnější výkupní ceny energie. Situace v této oblasti je dnes diametrálně odlišná," uvedl vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že snahou města bylo, pokud by se projekt uskutečnil, získat z tohoto projektu pro Vlašim co nejvíce výhod. „Ale to je dnes jen v teoretické rovině. Pokud se stavba nebude realizovat, budeme žít v klidu dále," podotkl Luděk Jeništa.
KAREL CHLUMEC