„Rádi bychom přístroj pořídili pro benešovskou oblastní nemocnici ještě letos," přeje si ředitel nemocnice Petr Hostek.

Letošní zajištění magnetu ale neznamená, že přístroj začne sloužit ještě tento rok. I tak se ale rýsuje naděje, že pacientům odpadne už brzy zdlouhavé a pro někoho i nákladné cestování do soukromého ambulantního zařízení v Praze Chodově nebo krajských nemocnic v Příbrami, Kolíně či jihočeském Táboře.

Nákup magnetu a stavební práce pro jeho umístění přijdou na 30 milionů. Přesnou cenu ale určí výsledek výběrového řízení, které benešovský ústav vypíše.

„Všechno další závisí na penězích a také záměrech Středočeského kraje, našeho majoritního akcionáře," připomněl Petr Hostek. „Jsem ale přesvědčen, že po zásadním rozvoji a modernizaci všech ostatních nemocnic kraje, by teď bylo dobré investovat i do té benešovské. Pevně věřím, že tomu tak bude a já pro to udělám maximum," slíbil ředitel nemocnice.

Podmínky instalce

K tomu, aby magnet mohl pomáhat i v Benešově však nemocnice musí splnit ještě několik zásadních podmínek. Především musí mít na tuto péči smlouvu se zdravotními pojišťovnami. S tou největší, VZP, už jednání probíhají a jsou prý na dobré cestě.

„Máme příslib, že nám vyšetřování magnetickou rezonancí největší pojišťovna v Česku bude hradit. Samozřejmě jednáme i s dalšími pojišťovnami," vysvětlil ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Petr Hostek.

Dalšími podmínkami pro spuštění magnetu v Benešově je také kladné stanovisko odborné lékařské společnosti a podpora přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Benešovská nemocnice už žádosti k uvedeným institucím odeslala. Komise se sejde a rozhodne do poloviny listopadu.

Ani to ale nejsou stále ještě poslední kroky, na jejichž konci začne montáž přístroje. Do konce měsíce odešle nemocnice žádost a projekt na Středočeský krajský úřad, pro přidělení dotace z Regionálního operačního programu (ROP).

„Pokud to vyjde, zajistí ROP osmdesát procent krytí z celé ceny tohoto projektu," spočítal ředitel nemocnice.

Z celkové předpokládané částky 30 milionů korun bez DPH, by zhruba šestina měla stačit na stavební práce a úpravy.

Další nezbytnou podmínkou fungování pracoviště magnetické rezonance je jeho personální zajištění. Nemocnice Rudolfa a Stefanie má už nyní předběžně nasmlouvané lékaře, kteří budou zajišťovat odbornou kvalitu i kapacitu nového pracoviště.

Samotné zahájení stavebních prací může nemocnice spustit po splnění všech shora uvedených náležitostí.

„Předpokládám, že do konce prvního pololetí příštího roku se nám podaří celý projekt realizovat a zkolaudovat," dodal ředitel benešovské nemocnice Petr Hostek.

Magnetickou rezonanci pak pacienti najdou v pavilonu chirurgie v suterénu poblíž rentgenů.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov poskytuje zdravotní péči zhruba 150 tisícům lidí a v létě je toto číslo ještě vyšší. Z toho vyplývá, že magnet je pro tak velké množství pacientů velmi důležitý a zásadní. Magnetická rezonance má totiž velice široké spektrum využití od chirurgie, přes onkologii až po kardiologii.