Důvodem k takovému postupu nemocnice je dosažení limitu objemu poskytované péče pojištěncům ZPMV. Kvůli tomu se nemocnice obrátila na pojišťovnu s žádostí o navýšení platby nad rámec limitu.

„Pojišťovna ji zamítla," tvrdí mluvčí nemocnice Petr Ballek. „Naše nemocnice přesto i nadále ošetřuje klienty ZPMV v případech akutní zdravotní péče. Pouze v případech, kdy léčba není akutní, jsou přesunuti na nejbližší možné období roku 2017," řekl Ballek.

Nemocnice dostává od pojišťovny roční paušální platbu, vyplácenou po jednotlivých měsících. S tou by měla disponovat tak, aby vyšla.
Může se ale stát, a to se v případě Benešova také stalo, že nemocnice poskytovala náročnější výkony nebo ošetřila více pacientů, klientů ZPMV.

V takovém případě mělo logicky dojít k narovnání financí nemocnicí a pojišťovnou.

„Finanční záležitosti mezi plátcem a poskytovatelem zdravotních služeb se vůbec nemají dotýkat pacientů," je přesvědčena mluvčí ZPMVČR Hana Kadečková s tím, že nemocnice, tedy nejen ta benešovská, si berou pacienty za rukojmí a využívají slabšího postavení nemocných a jejich obavy jako zbraň pro získání více peněz.

Jenže na druhou stranu je jasné, že žádný člověk nedokáže dopředu odhadnout, kolik pacientů s jakými diagnózami do nemocnice přijde následující rok.

Tím spíš, že sama ZPMV prohlašuje na svém webu, že přijala letos přes 24 400 nových klientů. A bezpochyby byli mezi nimi i ti z Benešovska. Z toho logicky vyplývá, že více klientů = více pacientů = více úkonů = více peněz, které nemocnice spotřebuje.

Jak říká zákon, pacienti mají dostat péči, která jim náleží. Své zdravotní pojištění musí platit a platí. Nařizuje jim to opět zákon. Jaká ujednání mezi nemocnicí a zdravotní pojišťovnou jsou, jim může být naprosto lhostejné.

Proč je kolem placení tolik tance? Možná třeba i proto, že „zaručené" zprávy kolující mezi klienty pojišťovny hovoří o tom, že ZPMV nechce navýšit platby za výkon v benešovské nemocnice, protože nemůže, protože je nemá. To ale mluvčí Hana Kadečková odmítá.

„To v žádném případě. ZPMV patří totiž k nejstabilnějším zdravotním pojišťovnám v zemi. Disponuje na účtech dostatkem finančních prostředků a své pravidelné závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb trvale hradí před splatností. Proto ani neexistuje žádný reálný důvod k jakémukoliv omezování zdravotních služeb, poskytovaných pojištěncům Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR," dodala Hana Kadečková.