„Nás by se to také silně dotklo. Zatím nevíme, v jaké právní fázi se záměr nachází, ale podle informací ČSAD přes nás jezdí dvaačtyřicet spojů hromadné dopravy denně a bez nějakého řešení v podobě dočasného provizorního mostu budeme silně poškozeni," uvedl starosta Pavlovic Jan Dufala s tím, že desetikilometrová objížďka při ceně dvacet pět korun za dopravu autobusem znamená přes deset tisíc korun denně. To by při pětiměsíční odstávce mostku znamenalo patnáct milionů korun navíc, které by dopravce požadoval. „A to je asi podstatně víc víc než by stála náhradní provizorní lávka," dodal pavlovický starosta.


Podle informací vedení vlašimské radnice už představitelé města absolvovali několik schůzek s vlastníkem komunikace i správou a údržbou silnic ohledně opravy mostku ve Vlasákově ulici.

Požadavkem města bylo právě dočasné provizorní řešení dopravy v místě stavby, aby nebylo nutné přikročit ke stanovení objízdných tras.


„Původně bylo v plánu, že stavba bude zahájena už letos v dubnu. Bude trvat tři až čtyři měsíce a dojde k úplné uzavírce této komunikace. Potom se k nám dostaly zprávy, že kraj přehodnotil investice na letošní rok a v někde ustoupil od rekonstrukcí mostků. Poslední informaci, kterou jsme získali je, že by se se s opravou mělo začít během prázdnin," informoval starosta Vlašimi Luděk Jeništa a potvrdil, že co se týče poškození některých obcí objížďkou i vedení vlašimské radnice to vidí stejně. Bohužel s tím nemůže nic dělat.


„My jsme požadovali, aby byl přes Borecký potok položen můstek. Nabízeli jsme k tomu naše pozemky myčky i pozemky čističky odpadních vod, kde by se dala provizorní objízdná trasa vybudovat. Určitě ale ne pro autobusy. Vzhledem k výši investice kolem tří milionů korun nám bylo řečeno, že vybudování provizorního mostku by stálo asi osm set tisíc a to se v žádném případě nevyplatí, a kraj nemá v úmyslu toto dělat," přiblížil průběh jednání Luděk Jeništa s tím, že navržená objízdná trasa přes Bolinku, Bolinu, Zdislavice a Rataje je o čtyři kilometry delší, takže to pro kraj není důvod, aby investoval osm set tisíc navíc do provizorního přemostění.


Vlašimský starosta také poznamenal, že každého možná napadne, proč stavba za tři miliony korun trvá čtyři měsíce. Vysvětlil, že kraj nechce opravu mostku řešit na dvě poloviny, ale jen jako celistvý komplex. Toto řešení však vyžaduje dlouhé technologické pauzy. Vedení vlašimské radnice požaduje, aby kraj opravil mostek přes Borecký potok ještě letos.


„Koncem března má totiž dojít k odstranění mostu přes dálnici v Tehově a v příštím roce mají být opravovány dva mostky s úplnou uzavírkou v Domašíně. Kdyby se nám tyto opravy sešly v jednom roce, tak si to nedovedu představit," poznamenal místostarosta Vlašimi Karel Kroupa.

Podle posledních informací odboru dopravy vlašimské radnice bylo koncem února vydáno stavební povolení a začít se stavbou by se mělo v počátečním období prázdnin. Stavba potrvá zhruba pět měsíců a skončí v říjnu nebo listopadu.

„Co se týče náhrady škody pro dopravce, ze zákona nemají právo," podotkl vedoucí odboru Jiří Vondruška a zdůraznil, že při jednáních s krajem skutečně argumentovali a bojovali, ale bez výsledku. Kvůli objížďce tak budou muset půl roku sahat hlouběji do peněženek nejen řidiči, ale i cestují autobusů.

KAREL CHLUMEC