Až do šestadvacátého července budou cestující muset na místním nádraží při každé cestě na druhé nástupiště překonávat téměř „opičí dráhu“ v podobě provizorního dřevěného chodníku. V ten den totiž skončí stavební etapa, při níž se v rámci výstavby IV. železničního koridoru buduje nové nástupiště. „Vážím si cestujících, kteří využívají úrovňových přechodů,“ uvedl přednosta uzlové stanice Benešov Karel Červenka s tím, že stávající podmínky ale bohužel zůstanou až do konce července. Potom budou stavební práce pokračovat na původně druhém, nyní třetím nástupišti. Zabezpečení přechodu k němu je podle něj v rukou firem, jež se na stavbě koridoru podílejí, a ty pro to dělají maximum. Jak se ale s velmi nerovným kamenitým terénem poperou lidé na invalidním vozíku nebo matky s dětmi v kočárku? „V tom případě je na nástupišti zaměstnanec, který přechod kolejí hlídá a cestujícím pomůže,“ poradil přednosta Karel Červenka.