Jenže podle opozice by investice, 60 milionů do rekonstrukce topných kanálů, tedy rozvodů tepla do domácností, a 40 milionů do kogeneračních jednotek vyrábějících elektřinu, kterou MTZ prodávají a zlepšují ekonomické ukazatele firmy, zvládla i sama MTZ. Podobně, jako tomu bylo při rekonstrukci kotlů 
v roce 2014 a 2015.

Peníze, které by MTZ potažmo město nemuselo do obnovy systému rozvodů tepla samo vložit, chce současné vedení města využít na další potřebné záležitosti chodu a obnovy Benešova.

Právě proto se při pondělním jednání komunální politici domluvili jen na tom, že se příště, 12. prosince, domluví. O tom, která z variant bude pro město s výhledem na patnáct let, lepší.

Zda vstup strategického partnera s jeho penězi, nebo samofinancování. To by nejspíš nešlo tak rychle, jako okamžitá injekce externího investora. Jenže právě ta by měla dlouhodobý dopad na chod MTZ, respektive na jeho ekonomiku. Kterákoliv externí firma totiž své peníze investuje pouze s vidinou, nebo v případě sídel, s téměř jistotou, určitého zisku. Ten mají současné MTZ ve výši dvou milionů za rok a při tom odepisují majetek v hodnotě dalších osmi milionů. O polovinu těchto částek by pak MTZ přicházela stran smlouvy se strategickým partnerem.

Jestliže starosta města na jednání zastupitelů hovořil o ceně tepla s výhledem na další dva roky, jako o ceně nižší, než je současná, zmínil částku kolem 650 korun. Cena za GJ tepelné energie přitom od roku 2014, kdy MTZ dokončovala rekonstrukci kotelen, kolísá. Z dlouhodobějšího horizontu ale spíše klesá. V roce 2014 platila domácnost v Benešově 812 korun za GJ. Následující rok to bylo už jen 698. Letos se v Benešově platí 710 Kč/GJ. Příští rok by předpokládaná cena měla být 667 korun a v roce 2018 pak dokonce kolem 640 korun za GJ.

„Jestliže kritéria, která si stanovíme, například v ceně tepla pro domácnost, nebudou splněna, neznamená to, že musí být vybrán strategický partner, který vstoupí do MTZ nejméně na patnáct let. Pak bychom ale museli rozvíjet strategii jinou. V žádném případě ale nepůjde o odprodej obchodního podílu společnosti MTZ Benešov," prohlásil starosta Benešova Petr Hostek s tím, že jediným cílem záměru, je dodávka tepla a teplé vody obyvatelům Benešova 24 hodin denně a placení nižších částek.

Proto rada města 12. prosince předloží zastupitelstvu ekonomickou analýzu s argumenty pro vstup nebo zamítnutí příchodu strategického partnera do MTZ Benešov.