Novelizovaný zákon by měl navíc snížit administrativní zátěž při styku podnikatele s úředníky. Masivní útok na vznik nových živností se však nekoná.
„V prvním týdnu po přijetí nové právní úpravy Zákona o živnostenském podnikání jsme zaznamenali zvýšený zájem lidí. Těch přišlo řádově několik desítek,“ uvedla vedoucí živnostenského odboru MěÚ Vlašim Ivana Vlachová a doplnila, že někteří se pouze informovali na novinky v zákoně. Našli se ale i se ti, kteří díky novele chtějí začít podnikat. Počet nových žadatelů o výpis z živnostenského rejstříku však Vlachová neupřesnila.
Novela živnostenského zákona ruší živnostenské listy a koncesní listiny. Ty nahrazuje výpis z živnostenského rejstříku. Redukují se volné živnosti na jedinou. „Začínající podnikatelé mají snazší vstup do podnikání tím, že po nich zákon nevyžaduje praxi.
Některé obory se přesouvají do živností volných“ přiblížila další z podstatných náležitostí živnostenského zákona Iva Vlachová. Od července už také podnikatel nemusí prokazovat bezdlužnost a velkou změny prošly i správní poplatky, které se podstatně snižují. Tisíc korun zaplatí podnikatel při vstupu do živnosti a každá další ohlášená živnost pak bude stát už jen pět set korun. Podnikatel rovněž již nemusí mít povinnost mít živnostenské oprávnění nebo osvědčení v provozovně pro účely kontroly.
„Podnikatelé mohou činit podání a vyřizovat své záležitosti ohledně živnosti na kterémkoliv živnostenském úřadě České republiky,“ doplnila vedoucí živnostenského odboru MěÚ Vlašim s tím, že veškeré podrobnosti o nové zákonné úpravě získají zájemci u pracovníků odboru.

KAREL CHLUMEC