Dodávky elektrického proudu jsou přerušeny v ulicích Československé armády, Trocnovská, Wolkerova, Jiráskova, Heydukova, Klicperova, K.V.Raise a část ul. Na Rámě.

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy v souladu s energetickým zákonem.

„Cílem prací je zkontrolovat stav rozvodné sítě a zabezpečovat tak odběratelům stále spolehlivou dodávku elektřiny," informoval zákazníky distributor energie ČEZ Distribuce a.s. s tím, že elektřina v uvedených částech města pod Blaníkem nepůjde pouze po nezbytně nutnou dobu. Toj je dnes osmá ranní a šestnáctá odpolední.

Distributor současně žádá odběratele, aby učinili příslušná opatření k zamezení případných škod na majetku.

„Z hlediska bezpečnosti je nutné zařízení soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím a je třeba proto dodržovat všechny zásady bezpečnosti," doplnil distrubutor.

KAREL CHLUMEC