Možná částečně i tento ekologicky znějící slogan, kterým někdejší režim maskoval nedostatek papíru, stál na startu kampaně, kterou prosazuje na svých pracovištích benešovská radnice.

Ta šetří nejen klasickými komoditami, jako je elektrická nebo tepelná energie, ale právě také papírem.

„Zavedli jsme centralizaci tisku, a to přineslo i třetinovou úsporu ve spotřebě tonerů do malých tiskáren," připomněla Ilona Kučerová 
z kanceláře tajemnice Městského úřadu Benešov.

Zelené úřadování, jak se snaha benešovské radnice o ekologické chování zaměstnanců jmenuje, přinesla, jak už bylo řečeno, také úspory v oblasti energií.

„Jednáním s dodavateli médií jsme dosáhli finančních úspor v období 2013 a 2014 v budovách A a B na Masarykově náměstí u elektrické energie 
o více než šestnáct procent 
a u plynu o téměř 30 procent," připomněla Ilona Kučerová.

Celý článek najdete v tištěné podobě Benešovského deníku s datem 20. srpna 2014