„Schválili jsme dotaci ve výši čtvrt milionu, kterou benešovská farnost použije na opravu střechy kostela sv. Anny na Masarykově náměstí," potvrdil starosta Benešova Petr Hostek.

Druhá část nepsané dohody by pak měla vycházet ze vstřícnosti církve v podobě prodloužení nájemní smlouvy na lokalitu Klášterka.
Právě tam, v místech pod Karlovem, nejstarší části města, kde obyvatelé odpočívají, sportují nebo venčí své psy, hodlá radnice zvýšit bezpečnost a pohodlí uživatelů.

Oblíbené místo by za městské peníze mělo kvůli zvýšení bezpečnosti dostat více stožárů pouličního osvětlení, ale také laviček, stolů a odpadkových košů.

Nájemní smlouvu hodlá starosta za město prodloužit nejméně o další půlstoletí.

„To proto, abychom do Klášterky mohli vložit nějaké peníze," vysvětlil Hostek s tím, že v případě, že by nájemní smlouva byla výrazně kratší, není jisté, že by k ní Benešov přistoupil. Svůj vklad do obnovy Klášterky by totiž musel považovat za zmařenou investici.

To by se však stát nemělo. Radnice už má ústní slib Marcela Timka, současného benešovského faráře.

„Máme od něj příslib maximální spolupráce při rekultivaci Klášterky," potvrdil starosta Benešova.

Dlouhodobé plány s Klášterkou má benešovská radnice poměrně velkorysé. Podle starosty města Petra Hostka, by se lokalita měla výrazně proměnit ve prospěch uživatelů.