Tuhle otázku by ve svém doporučení mohla napovědět komise, která ve středu 16. října od rána hovořila s jednotlivými uchazeči a posuzovala jejich způsobilost vykonávat zmiňované funkce.

Jenže psát o uchazečích v množném čísle, je trochu ošidné. Do výběrového řízení na jednatele TS Týnec – voda a jednatele TS Týnec – odpad, se do konce termínu, středy 9. října, přihlásili pouze dva uchazeči.

„Jeden kandidát na každý z postů," potvrdil Miloš Albl, tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou.

Pohovory se s oběma kandidáty uskutečnily ve středu a začaly už v 7.30. Komise složená ze starosty a místostarostky Týnce nad Sázavou, Martina Kadrnožky a Adriany Bursové, starosty Bukovan Miroslava Šišky, ředitele Technických služeb Benešov Bohumila Rataje, člena kontrolního výboru týneckého zastupitelstva Ladislava Štěpána a zastupitelů Týnce Zbyňka Bartla a Petra Korbela, neměla vzhledem k minimálnímu počtu kandidátů příliš složitou úlohu.

Už na začátku tohoto týdne pronikaly k veřejnosti informace, že jediným uchazečem o místo jednatele TS – voda je vedoucí týneckého pracoviště Technických služeb Benešov a také radní Týnce, Zbyněk Peša. Právě on se 7. října při hlasování rady o členech výběrové komise, tohoto rozhodování nezúčastnil.

Podobný postoj zaujal už při předešlém jednání rady 23. září, kdy tento orgán města projednával vyhlášení výběrového řízení na jednatele nově zakládaných společností.

Rada tehdy také projednávala rozsah požadavků, návrh mezd a odměn obou ředitelů technických služeb a společně s Pešou před projednáváním tohoto bodu ze zasedací místnosti odešla také další radní, Galina Žďárská.

Druhým z přihlášených byl Josef Kubů, někdejší šéf Technických služeb Bystřice.

Včerejší pohovory před výběrovou komisí zastupitelstva Týnce nad Sázavou byly rychlé. Jak dopadly?

O tom ví nejvíc starosta města a předseda komise Martin Kadrnožka. Ten však zatím o výstupu komise veřejně hovořit nechce.

„Zejména proto, že se oficiální výsledky oba kandidáti dozvědí až při jednání zastupitelstva, v pondělí 4. listopadu. Nebylo by dobré, aby si to přečetli dříve z novin," vysvětlil starosta města.

Právě v pondělí 4. listopadu už bude jasné, zda komise na zmiňované funkce doporučila oba uchazeče, jednoho, nebo dokonce žádného z nich. Pokud by se na pořad dne dostala druhá, nebo třetí z výše uvedených variant, muselo by město, vzhledem k šibeničnímu termínu zahájení činnosti TS Týnec od 1. ledna 2014, vypsat co nejdříve nové výběrové řízení na místo či místa jednatelů.

Ať to bude tak či tak, jednatelé obou společností, Peša a Kubů, případně někdo úplně jiný, mohou počítat s výborným platovým ohodnocením své práce.
Každému z nich rada města, v době rozhodování složená pouze ze starosty Martina Kadrnožka, místostarostky Adriany Bursové a radního Františka Kašpárka, posvětila hrubé měsíční příjmy ve výši 32 tisíc korun.

K tomu dostanou oba šéfové ještě dvacetiprocentní prémie a na konci roku, podle hospodářských výsledků, nejspíš i další odměny.

„Na základě schválení valné hromady," uvedl starosta Týnce Martin Kadrnožka.

Proč? Protože při posledním jednání zastupitelstva v pondělí 16. září přehlasovali zastánci založení společností s ručením omezeným ty, kteří chtěli, aby se o vodu, kanalizaci, odpad a zeleň ve městě staraly příspěvkové organizace města a chtěli také, aby jediný šéf komunálu měl plat podstatně nižší a jinak koncipovaný.

Z výsledku hlasování komunálních politiků mimo jiného vyplývá, že s.r.o., založené za účelem zisku, si na svůj provoz, tedy i mzdy všech svých zaměstnanců, budou muset vydělat.

Mzda obou jednatelů Technických služeb Týnec na Sázavou tak přijde každého Týnečáka v souhrnu, včetně sociálního a zdravotního pojištění, na téměř jeden a čtvrt milionu korun ročně.

Nejsnadnější cestou, jak se k takovým penězům společnost dostane, bude zdražení služeb. Především odpadu, který nyní město dotuje z jiných kapitol rozpočtu. Ale také vody a stočného, i když to před nedávnem skokově vzrostlo téměř o třetinu.

Jak to řeší v jiných městech Benešovska?
Občanům některých měst poskytují veškeré komunální služby technické služby sloučené do jediného podniku.
Například ve Voticích, městě stejně velkém, jako je Týnec, se o vodu, splašky i odpady stará pouze jediná, byť firma. Založilo ji město společně se soukromou firmou a každý v ní má poloviční podíl.

Jiný model uplatňují v Benešově. O funkčnost osvětlení v jeho ulicích, na které má Týnec samostatnou společnost se dvěma zaměstnanci a dalším pracovníkem na dohodu, se starají Technické služby Benešov. Ty také ošetřují zeleň a svážejí odpad.
Vodu obyvatelům i firmám v Benešově dodává soukromá společnost, která od nich vybírá za spotřebu. Benešovu ale platí za to, že jí umožňuje používat městskou vodovodní síť.

Naprosto jinak to zase mají v Bystřici. Vlastní technické služby se tam starají o komunikace a zeleň a provozují také sběrný dvůr. Odpad ale odvážejí Bystřičákům Technické služby Benešov. Vodu z vlastních studní dodává město obyvatelům svým vodovodem. Síť a dodávku, včetně likvidace splašků má na starosti stejná firma, jako v Benešově.