„Nejspíš mu to nedošlo," míní dlouholetý zastupitel města Jaroslav Duras s tím, že obdobný případ nepamatuje.

Za uvedenou dobu muž dokázal z městského vodovodu odčerpat pitnou vodu za více než 53 tisíc korun!

Jestliže je cena vodného
a stočného v Benešově, včetně daně z přidané hodnoty 72,24 korun za kubický metr, znamená to, že mužovou toaletou proteklo za rok více než 740 tisíc litrů pitné vody! Přitom průměrná čtyřčlenná rodina spotřebuje za stejné 
období pouhých 100 kubíků.

„Muž je polosvéprávný," vymyslel pro počínání obyvatele Benešova nový termín zastupitel Jaroslav Klusoň a svůj názor vyjádřil proto, že chtěl, aby město k muži přistupovalo shovívavě.

Dlužná částka se ocitla nejprve na stole radních, kteří věc projednávali jako nedoplatek uvedeného nájemníka a své doporučení pak předali k projednání a hlasování nejvyššímu orgánu města, zastupitelstvu.

Rada města ale návrh promíjet část nedoplatku zastupitelům nedoporučila.

„Byl by to precedent pro další neplatiče," vysvětlil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička postoj radních.

I když se pak zastupitelé ve většině přiklonili k názoru radních, tedy neodpouštět dluhy, muži přece jen bezprostředně exekuce nehrozí.
Město ještě jednou projedná kauzu a navrhne dlužníkovi splátkový kalendář.