Kromě tohoto ekologického pokroku má rekonstrukce čistírny odpadních vod i další pozitivní prvek. Díky jejímu zkapacitnění se nyní šestnáctitisícový Benešov, může rozrůst až do města s téměř šedesáti tisíci obyvateli.

Zmínku z úvodu o splašcích v Benešovském potoce je však třeba dovysvětlit. Bylo by totiž mylné tvrdit, že výkaly tekly do potoka s tichým souhlasem techniků čistírny i vedení města.

„V areálu čistírny bude retenční nádrž, která zachytí přívaly vody z dešťů. To zabezpečí, že už každý déšť nevypláchne čistírnu do Benešovského potoka a že do něj z čistírny poteče prý už jen pitná voda," potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Výkonnou ČOVku, která pokryje potřeby města na dlouhé roky dopředu, dají v Benešově do provozu už za několik měsíců.

„Čistírna odpadních vod musí být v září uvedena do zkušebního provozu," řekl místostarosta Benešova s tím, že další rok pak bude trvat testování jejích čistících technologií.

Termín podzim 2014 je daný podmínkami přidělení dotace. Díky podpoře státu Benešov zaplatí ze svého za obnovu kanalizace ve městě, díla v hodnotě čtvrt miliardy korun, jen zhruba pětinu této částky.

Ale zkapacitnění čistírny odpadních vod není jedinou viditelnou akcí, která Benešov kvůli zlepšení ekologie města potkala či teprve potká.
V řadě ulic už nová kanalizace funguje tak, jak má. V dalších se ale teprve začne kopat. Jsou to znovu ty, kde dosud kanalizace chyběla, nebo je potřeba stoku obnovit, protože hrozí její havárie.

Městu zbývá vybudovat kanalizaci například v Rubešově ulici nebo v ulicích Ke stadionu, Konopišťské a Jana Nohy.

„V současné době v souvislosti s výkopovými pracemi chystáme v těchto ulicích dopravní opatření," upozornil místostarosta Roman Tichovský s tím, že práce by obyvatelé zmiňovaných lokalit i motoristé měli pocítit už v březnu. 

Jejich ukončení plánuje Benešov na konec října.