Ministerští úředníci zkontrolovali stovky dokumentů a chyby, které objevili, byly nejčastěji administrativního a formálního charakteru. Na základě zjištění potom vydali doporučení k jejich odstranění.

„Dopadli jsme jako skoro každé město. Kontroloři nám samozřejmě něco našli. Jsou to spíš ale takové prkotiny," uvedl starosta Luděk Jeništa.

Úředníci z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky při prověrce ve Vlašimi například zjistili, že v zápisu ze zastupitelstva města chybí podpis starosty a ověřovatelů, nebo na dalším zápise byl zase uveden špatný datum pořízení zápisu.

Chyby pak radnice opravila, podpisy odpovědní úředníci a funkcionáři doplnili a data upravili tak, aby odpovídala právní normě.
„Zastupitelé města proto uložili místostarostovi pravidelně kontrolovat zápisy tak, aby to už napříště bylo v pořádku," komentoval přijatá opatření Luděk Jeništa.

Vedle výše uvedených nedostatků zjistili kontroloři nedostatek v evidenci právních předpisů. Jím byla chybějící informace o datu nabytí a pozbytí platnosti.

Povinné podpisy pak nebyly kromě zápisů ze zastupitelstva ani na zápisu z jednání městské rady. Také v tomto případě bude muset místostarosta Karel Kroupa ohlídat, aby napříště nebyly všechny povinné náležitosti opomenuty.

Nedostatky v evidenci právních předpisů napravilo mediální oddělení vlašimské radnice.

„Právník města je zkontroluje jednou za půl roku," přislíbil vlašimský starosta s tím, že dalším zjištěním kontrolorů z ministerstva byl nedostatek při zveřejňování povinných informací. Těmi je například územní plán města nebo rozpočet.

Ministerští inspektoři ve Vlašimi také zjistili, že úřad nezveřejnil jednu odpověď na žádost o informaci.

„My povinné informace samozřejmě zveřejňujeme, ovšem ony musí být podle vyhlášky zveřejněny předepsaným způsobem. A to jsme bohužel neudělali," přiznal starosta Vlašimi Luděk Jeništa.

Současně připomněl, že mediální a kulturní oddělení radnice připraví složku povinných informací tak, aby odpovídala předpisům. Průběžnou kontrolu aktuálnosti povinných informací pak bude mít na starosti opět místostarosta města.

KAREL CHLUMEC