Benešovu se totiž povedl první krok – vyškrtnutí kasáren, dosud majetku Ministerstva obrany, ze seznamu případných azylových zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra.


„V polovině února poslalo Ministerstvo vnitra na Ministerstvo obrany dopis, v němž oficiálně sděluje, že se vzdává svého zájmu o získání benešovského objektu," potvrdil starosta Benešova Petr Hostek.


A v následném kroku má Benešov dobře našlápnuto k fyzickému zisku objektu. O možnostech jeho převodu na město už osobně hovořil starosta Petr Hostek s náměstkem MO Pavlem Beranem.


„V této chvíli jsou ve hře obě varianty, tedy bezúplatný převod i odkup," řekl starosta.


V případě první, bezúplatné varianty převodu, by však Benešov musel dlouhodobě plnit podmínky vyplývající ze základu smlouvy sestavené na základě takzvaného veřejného zájmu.


„Proto se v Benešově ještě musíme poradit, abychom zjistili, zda bychom se do takových podmínek, při tom, že by v objektu vznikly startovací byty, vůbec vešli," uvažuje starosta Benešova.


Při převodu v takzvaném veřejném zájmu by sice Benešov, jako nový vlastník, nezaplatil žádnou kupní cenu, současně by se ale zavázal k tomu, že po dobu nejméně dalších deseti let z provozování objektu nebude vytvářet žádný, tedy ani minimální zisk.

Celý článek najdete v tištěné podobě Benešovského deníku s datem vydání 1. března 2016