Rozšířenítěžební jámyzabere dalších zhruba 7,4 hektarů pozemků. Těžba se uskuteční na čtyřech etážích s využitím clonových odstřelů. Upravený materiál bude expedovaný železniční a silniční nákladní dopravou. V návaznosti na těžbu se uskuteční technická a biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění spodní etáže lomu. Dokončení těžby v chráněném ložisku se předpokládá až v roce 2044.