Ministr financí Miroslav Kalousek v pátek 3. února rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly.

Ten se tak fakticky sníží na desetinu z 5000 na 500 korun. Snížení platí od 1. ledna do 31. prosince 2012 i zpětně.

Od ledna byl poplatek určený fixní částkou, která je stanovená pro všechny druhy loterií a jiných podobných her, bez rozdílu na 5000 korun.

„Toto ustanovení, které nebylo záměrem předkladatele, považuji za nešťastné, neboť neúměrně zatěžovalo pořadatele malých tombol, hlavně v případě dobročinných plesů a jiných charitativních akcí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

„Kromě toho uhrazovací funkce poplatku neodpovídá administrativní náročnosti vyřizování povolení. Proto jsem se rozhodl o prominutí větší části poplatku již od počátku letošního roku,“ dodal ministr financí.

V rozhodnutí je také uvedeno faktické snížení poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly z 3000 na 300 korun.

Všem poplatníkům, kteří uvedené správní poplatky uhradili a tím jim vznikl přeplatek, správní úřad peníze na jejich žádost vrátí. Ministerstvo financí zveřejní podrobnosti tpříštítýden.

Po vlně nevole spolků k likvidačním poplatkům za pořádání tombol (viz. Benešovský deník pondělí 30. ledna Heslo „Vlasti ku prospěchu“ si stát vyložil jako „Oholím hasiče“) ministr financí předložil návrh nového herního zákona, který vychází z pojetí tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí.

„Tato změna spočívá v tom, že z působnosti zákona úplně vyloučí tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 tisíc korun. Tomboly, u nichž úhrnná výše výher bude činit 100 tisíc korun a více, budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti. To znamená, že nebudou již povolovány a tudíž by také nepodléhaly správnímu poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení. Účinnost zákona se plánuje od 1. ledna 2013,“ vysvětlil tiskový mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.