Z dlouhodobého srovnání se rýsuje jednoznačný závěr: svoji pozici kraj neustále zlepšoval a soupeře předbíhal jednoho za druhým. Nyní je v rámci posuzování různých hospodářských ukazatelů na špici; zpravidla hned za hlavním městem. Byť si nejeden Středočech při pohledu do své peněženky může postesknout: kdeže je to tedy vidět? Nu – tak to sice nefunguje, nicméně „velká čísla“ vyznívají velmi příznivě.

Medailové umístění

Jestliže zcela čerstvě zveřejněné údaje za rok 2017 uvádějí, že hrubý domácí produkt (HDP) ve Středočeském kraji dosáhl hodnoty 599,8 miliardy korun a hrubá přidaná hodnota (HPH) se vyšplhala na 538,2 miliardy, laikovi zřejmě mnoho neprozradí. Více napovědět může porovnání: v obou případech se kraj podílí na celostátních hodnotách shodně z 11,9 procenta. V rámci republiky je to z hlediska HPH nejvíc hned po hlavním městě se čtvrtinovým podílem a v HDP jde o třetí pozici, když se na druhou příčku vklínila ještě jižní Morava.

Jsou to poměrně značné rozdíly proti roku 1995, kdy se kraj na celkové HPH i HDP podílel také shodně z 9,9 procenta – přičemž tehdy ho kromě Prahy předbíhaly ještě Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. A o tom, kam vývoj směřuje, vypovídá fakt, že nejnovější údaje představují historicky nejvyšší podíl na republikovém celku.

V čele je průmysl

Čísla ukazují, čím je kraj ve srovnání se zbytkem republiky svébytný. Odvětvová struktura HPH vykazuje nadprůměrný podíl nejen průmyslu, ale i zemědělství. Ve středních Čechách dosahují hodnot 43,2 a 2,7 procenta, zatímco v celostátním měřítku je to 31,7 a 2,3. Nadprůměrným podílem se v kraji vyznačovaly také obchod, doprava, ubytování a pohostinství i činnosti v oblasti nemovitostí. Odvětví, která se naopak ocitla pod republikovým průměrem, možná někoho překvapí: veřejná správa, vzdělání, zdravotní a sociální péče, dále informační a komunikační činnosti, stejně jako peněžnictví a pojišťovnictví – a dokonce i stavebnictví.

Druzí, ale i první

Na předních pozicích jsou střední Čechy v dalších sledovaných ukazatelích. Tvorba hrubého fixního kapitálu, vyhodnocená k roku 2016, ukazuje v kraji historicky nejvyšší hodnotu 157,3 miliardy korun. Míra investic dosahující 28,2 procenta byla ze všech krajů absolutně nejvyšší. Čistý disponibilní důchod domácností, kdy jsou údaje k roku 2017, dosahoval v kraji 321,8 miliardy. „Při přepočtu hodnot tvorby hrubého fixního kapitálu a čistého disponibilního důchodu domácností na obyvatele zaujímal kraj druhé místo po hlavním městě Praze,“ hodnotí Český statistický úřad.

Argument pro politiky

Nové údaje potvrzující mimořádné postavení kraje mohou posloužit i jako argument pro představitele středočeského hejtmanství. Ti usilují o to, aby střední Čechy dostávaly od státu více peněz – na úkor některých jiných krajů. Chtějí dosáhnout změny v přerozdělování financí z vybraných daní, které stát přeposílá jednotlivým krajům. Pravidla rozpočtového určení daní nastavená v minulosti se totiž nemění, což středočeské hejtmanství vnímá jako újmu. Mimo jiné proto, že se počet Středočechů mezitím výrazně zvýšil, zatímco leckterým jiným krajům obyvatel ubylo. Nyní může přibýt i další argument postavený na číslech: mění se i postavení v rámci ekonomiky.

Srovnání stejných hodnot pro dvě období:

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v roce 1995

Středočeský kraj Česká republika 
Zemědělství lesnictví a rybářství  4,9  4,4
Průmysl 38,7 31,3
Stavebnictví  6,8  7,6
Obchod, doprava, ubytování a pohostinství 17,6 20,6
Informační a komunikační činnosti  7,6  3,0
Peněžnictví a pojišťovnictví  1,6  3,3
Činnost v oblasti nemovitostí  9,8  6,4
Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti  4,5  6,4
Veřejná správa, vzdělání, zdravotnictví a sociální péče 12,7 14,5
Ostatní činnosti  1,7  2,6

Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty v roce 2017

Středočeský kraj Česká republika 
Zemědělství lesnictví a rybářství  2,7  2,3
Průmysl 43,2 31,7
Stavebnictví  4,5  5,3
Obchod, doprava, ubytování a pohostinství 20,0 18,9
Informační a komunikační činnosti  1,4  5,3
Peněžnictví a pojišťovnictví  2,0  4,0
Činnost v oblasti nemovitostí  9,2  8,6
Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti  4,7  6,8
Veřejná správa, vzdělání, zdravotnictví a sociální péče 10,7 15,0
Ostatní činnosti  1,5  2,2


Údaje jsou v procentech. Zdroj: Český statistický úřad

Přehled makroekonomických ukazatelů ve Středočeském kraji ZDE.