To bylo téma 4. odborné konference projektu IQ AUTO konané v Kroměříži, na které se sešli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství a tělovýchovy se zástupci Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Dále členské firmy, školy a úřady práce.
„Projekt IQ Auto nesoucí základní myšlenku, inovace kvalifikace, se nyní vyznačuje dvěma charakteristickými rysy. Vytváří návod na partnerství mezi firmami, odbornými školami a místními úřady práce tak, aby se definoval bezprostřední zájem každé partnerské firmy do oblasti školních vzdělávacích programů a vytváří prostředí podpory sektorů průmyslu tak, aby co nejvíce informací o inovacích bylo k dispozici partnerským školám,“ představil projekt Jiří Kotouč, ředitel regionálního vzdělávacího centra (RVC) pro Středočeský kraj a zároveň ředitel ISŠT Benešov, která patřila mezi první školy, jež se do projektu zapojily.
Projekt IQ AUTO vznikl před čtyřmi roky. Jeho cílem je zkvalitnit systém výuky na středních a vyšších odborných školách ve spolupráci s průmyslovými firmami, resp. celým odvětvím průmyslu a úřady práce na území ČR.
„Došlo k dohodě, že má–li dojít rychle ke zvýšení úrovně vzdělávání žáků a studentů technických škol, je třeba, aby si své vědomosti a dovednosti doplnili jejich učitelé jak teoretického, tak praktického vzdělávání,“ uvedl Jiří Kotouč s tím, že v listopadu loňského roku ustanovila bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová ve všech krajích RVC, která pro učitele připravují akreditované programy.
„V našem regionu jsme zorganizovali několik seminářů, na kterých bylo vyškoleno a obdrželo certifikát 151 učitelů středních odborných škol, z toho 89 ze Středočeského kraje,“ doplnil Kotouč a dodává, že bez spolupráce s významnými osobnostmi nelze takový projekt realizovat ke splnění výsledného cíle. „Vyzvali jsme proto představitele našeho státu, aby podpořili naše úsilí a vytvářeli potřebně podmínky,“ dodal ředitel Jiří Kotouč.