O situaci na Chvojně informovali veterináři z Krajské veterinární správy se sídlem v Benešově po té, co si prohlédli při kontrole zvířata a také prostory statku.

„Naši inspektoři kontrolovali stav zvířat ve čtvrtek sedmého srpna," připomněl ředitel KVS Zdeněk Císař.

Pracovníci KVS zkontrolovali dvacet zvířat, tedy stejný počet, jako při jejich předešlé kontrole.

„Chovatel nám předložil veškeré průkazy od koní a ty jsme porovnávali i s konkrétními zvířaty," uvedl Císař.

Veterináři se na hřebčíně Franz Ferdinand na Chvojně činili nejen při fyzických kontrolách, ale o své prověrce pořídili na 140 fotografií. „Všechny fotky jsem viděl," potvrdil Zdeněk Císař s tím, že ze snímků byly například patrné žoky naplněné obilím, balíky sena a slámy.

„Z protokolu, který my mí kolegové čtyři dny po kontrole předložili, vyplývá, že zdravotní a výživový stav koní je v pořádku a nebyl porušen veterinární zákon ani ten na ochranu zvířat proti týrání či 
o šlechtění a plemenitbě. Musím proto říci, že nebyly zaznamenány tak, jako tomu bývalo v historii, žádné problémy," dodal šéf středočeských veterinářů Zdeněk Císař.

Pozitivním zjištěním veterinářů ale dozor nad problematickým chovem koní na Chvojně nekončí.

Krajská veterinární správa má běžně, nejen pro takové případy, zpracovaný víceletý plán kontrol a jím se budou její další prověrky řídit.

V době, největších potíží, které veterinářům i ochráncům zvířat chovatelé koní na Chvojně způsobovali, tam žilo až 80 koní. Zvířata trpěla hladem a nežila ve vyhovujících hygienických podmínkách. Kvůli nahlášeným kontrolám tehdejší chovatelka zvířata „ukryla" na různá místa nejen středních Čech. Koně se pak po velkém úsilí podařilo dohledat, chovatelka z Chvojna zmizela.

„Část majitelů tamních koní byla ze zahraničí, část byla českých. Většina zvířat ale patřila provozovatelům statku na Chvojně," připomněl ještě ředitel KVS Zdeněk Císař s tím, že další kontrola na Chvojně se uskuteční na základě podnětu nebo po vyhodnocení situace veterináři. „Pravděpodobně se na Chvojen podáváme na sklonku zimy," dodal ředitel KVS.

Krajská veterinární správa každoročně prověřuje ve středních Čechách téměř čtyři stovky podnětů. Proto problematický chov koní na Chvojně nebyl jediným takovým na Benešovsku. Obdobný případ nedostatečné péče o zvířata vyšetřovali veterináři za asistence policistů v Bořeňovicích.

„Tam se jednalo o psy a většinu z nich majitel předal jiným chovatelům. V tomto případě už nemámě žádný podnět, který by nás informoval o tom, že tam dochází k týrání zvířat," vysvětlil Zdeněk Císař s tím, že obdobný případ nedostatečného krmení a napájení psů prověřovali veterináři také na Vlašimsku.

„Chovatel provedl nápravu a psi se dostali do úplně jiné kondice, než v jaké byli v době oznámení občany," řekl ředitel KVS Zdeněk Císař a připomněl, že v kraji, z loni podaných 390 podnětů veterinářům, jich zhruba 30 procent bylo oprávněných.