O podporu při pěstování energetických plodin, které jsou určeny pro výrobu elektrické a tepelné energie nebo k výrobě biopaliv či jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě mohli požádat farmáři nejen z regionu Benešovska Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Jedná se například o obilniny, olejniny, cukrovou řepu, kukuřici, rychle rostoucí dřeviny, travní porosty, speciální energetické byliny jako je technické konopí.
„Očekáváme, že nová dotace podnítí zájem zemědělců o pěstování energetických plodin. Potřebujeme zvýšit produkci cíleně pěstované biomasy, což pro nás vyplývá i z nové energetické koncepce Evropské unie,“ říká mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová s tím, že se tak otevřela další šance pro zemědělce, kteří si stěžují na pokles rozměru zemědělské produkce určené pro potravinářské účely. To ale není jediná možnost, kterou mohou zemědělci využít. Další je třeba zjednodušená přímá platba na plochu a vyrovnávací příspěvek pro méně příznivé oblasti. Zároveň však musí žadatel smlouvou doložit, že má zajištěný odběr energetické plodiny nákupčím, popřípadě prvním zpracovatelem. „Dalším kladem těchto plodin je pozitivní vliv na životní prostředí, zelená energie totiž snižuje skleníkový efekt. Využívání biomasy také přispívá ke snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a mohou vznikat i nová pracovní místa,“ dodává Králová. Současně s touto podporou je možné čerpat národní dotaci na pěstování speciálních energetických bylin, která pro letošek činí až tři tisíce korun na hektar. Jednou z podporovaných bylin je i technické konopí. „Plodina, kterou si lidé často pletou s marihuanou nachází využití především v energetice, stavebnictví, chemickém, papírenském, textilním a automobilním průmyslu. Je vhodná také jako krmivo a podestýlka pro zvířata,“ říká jednatel Konopářského svazu Tomáš Bohata z Vlašimi a dodává, že svaz nabízí i možnost zapůjčení mechanizace a prostřednictvím své odbytové organizace plodinu od zemědělců vykoupí. Konopáři vybudovali síť regionálních poradenských center, protože zemědělci mají málo možností získat informace o podmínkách pěstování konopí setého. Zemědělcům se ale zatím do experimentů moc nechce, kukuřici a řepku však nezavrhují.