Zatímco v prvním kole komise aspiranta z Bystřice, Josefa Kubů, radě města nedoporučila, ve druhém ji kandidát, Jiří Kočí z Benešova, přesvědčil.

„Proto radě města komise jednohlasně doporučí tohoto uchazeče schválit," uvedl krátce po skončení pohovoru starosta Týnce Martin Kadrnožka.

I když bude schvalovací procedura rady města víceméně formální záležitostí, jisté v tuto chvíli jmenování jednatele TS Týnec, ještě není. Současně ale zatím také nejsou známé okolnosti, které by navrženého při finálovém schvalování nakonec diskvalifikovaly.

„Kandidátovi je sedmačtyřicet let, je z Benešova a dosud působil jako podnikatel v oblasti projekce. Komise je přesvědčena, že bude schopen samostatně řídit Technické služby Týnec," ozřejmil starosta Týnce důvody rozhodnutí komise.

Týnecké komunální služby začnou po rozluce s Technickými službami Benešov pracovat jako dvě samostatné obchodní společnosti, Vodovody a kanalizace Týnec a Technické služby Týnec, od Nového roku.

Jednatelem VAK Týnec už při prvním kole konkurzu komise doporučila a rada schválila současného vedoucího TS v Týnci, Zbyňka Pešu.