Přestože se u nás v Evropě žádný případ takzvaného chronického chřadnutí jelenů, což je jistá obdoba BSE, dosud nikdy nezjistil, narozdíl od Ameriky, veterináři vsadili na jistotu. Jelenovité vyšetřují podle klíče daného legislativou Evropské unie. Její rozhodnutí stanoví všem členským státům povinnost provést do konce letošní lovné sezony monitoring. Všem nařídila přesné počty volně žijících a farmově chovaných zvířat, která musejí být vyšetřena. Na Benešovsku se můžete s jeleny setkat například ve Vlašimské oboře.
„Již nyní jsme připraveni zmíněné rozhodnutí naplnit a informujeme o této povinnosti prostřednictvím krajských veterinárních správ i myslivce. V našich podmínkách jsou pro monitoring určeni jelen evropský a jelenec viržínský,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben s tím, že vyšetřované kusy musejí být starší 18 měsíců.
Vzorky budou odebírány od poražených, utracených nebo uhynulých volně žijících nebo farmově chovaných kusů.
„V rámci zabezpečení konečného produktu, který se dostává na stůl, je důležité, aby měl spotřebitel jistotu, že je maso zdravé. Vyšetření dané Evropskou unií opodstatnění má, ale jedním z problémů je fakt, že na jatkách moc těchto zvířat zatím nekončí. Zvířata se navíc zabíjejí ještě než dosáhnou osmnácti měsíců,“ podotkl Zdeněk Císař, ředitel středočeské krajské veterinární správy.