Současní lídři města v transformaci příspěvkových organizací na společnosti s ručením omezeným, vidí především klady vyplývající z usnadnění například uzavírání smluv.

Jiný názor ale zastávají političtí oponenti, kteří připomínají, že to může naopak znesnadnit samotnou službu, kterou mají obě organizace poskytovat občanům, zejména Benešákům.


Obchodní společnost totiž ze zákona musí vytvářet zisk. A právě to by se mohlo odrážet do cen služeb pro zákazníky obou organizací zřizovaných městem Benešovem.


Takové názory ale vedení města v žádném případě nesdílí.


„Změna příspěvkové organizace na obchodní společnost má za cíl zjednodušit a zprůhlednit činnost obou organizací," připomněl důvody k takovému kroku starosta Petr Hostek.


Dalším argumentem, proč právě společnost s ručením omezeným, je podle starosty Benešova i to, že si dosud příspěvková organizace nemůže odpočítávat daň z přidané hodnoty. A právě to zákon obchodní společnosti umožňuje, což by mohlo pomoci k udržení cenové hladiny služeb pro občany.


„Můžeme také snadněji investovat do majetku, tedy především nemovitostí. Zimní stadion, krytý plavecký bazén, ale i tribuna na fotbalovém stadionu se bez toho staly jednou velkou havárií," řekl starosta.