Studenti maturitních tříd Integrované střední školy technické Benešov prokazovali včera znalosti z praxe. Michal Norbert , který si vybral obor Mechanik elektronik, měl za úkol ve dvou dnech sestrojit melodický zvonek.