K oslavám je však daleko. Opravovat by se mělo začít až za několik měsíců. Město Benešov však kvůli minimalizaci rizika kolapsu přivaděče pitné vody z Javorníka do Benešova svolalo mimořádné jednání zastupitelstva.

„Schůzi jsme svolali kvůli tomu, abychom k již podané žádosti o dotaci na opravu přivaděče mohli přiložit přílohu a tím naplnit dotační pravidla," vysvětlil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička s tím, že ona příloha dokládá, že žadatelem a příjemcem příspěvku je dobrovolný svazek obcí Přivaděč Javorník – Benešov.

A ten vznikl právě při zmiňované mimořádné schůzi zastupitelů přetransformováním zájmového sdružení obcí.

„To totiž žadatelem a příjemcem dotace být nemůže," potvrdil starosta Benešova.

Obce, které odebírají želivskou vodu prostřednictvím přivaděče z Javorníka, budou opravu kofinancovat souhrnnou částkou zhruba 80 až 90 milionů korun.
„Z tohoto údaje proto vyplývá, že se bude jednat o finančně ještě náročnější dílo, než je rekonstrukce kanalizace v Benešově," sdělil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička (oprava kanalizace v Benešově má stát celkem čtvrt miliardy korun pozn. red.).

Další miliony korun na dílo dají i Sedlčany. Ty chtějí využít přivaděč z Javorníka pro vlastní zásobování vodou.

„Oprava přivaděče a stavba nového vodovodu do Sedlčan jsou dvě spojené akce. Kdyby nebyly, obce na Benešovsku by na podporu nedosáhly a z vlastních zdrojů by rekonstrukci nezvládly," upozornil Hlavnička s tím, že přidělení dotace je totiž vázáno podmínkou rozšíření počtu odběratelů. A ty dodají jen Sedlčany.

Dotaci, kterou už má Benešov a s ním i Dobrovolný svazek obcí Přivaděč Javorník – Benešov schválenou od řídícího výboru Operačního programu životního prostředí, činí téměř 300 milionů korun.

Za tyto peníze, ale také za další desítky milionů korun od členů dobrovolného svazku obcí, vlastníci a uživatelé 17,5 kilometru vodovodu nejen opraví, ale současně s tím i zvýší jeho kapacitu. A právě to umožní obyvatelům Sedlčan, aby se také mohli napít čerstvé vody ze Želivky.

To všechno se ale stane pouze v případě, že se mezi příjemce peněz, tentokrát ve výši 350 milionů korun, zařadí i Sedlčany. Podle místostarosty Benešova Roman Tichovského jsou v administraci akce Sedlčany krok před Benešovem. Proto prý začnou stavět vodovod dříve, než Benešov napřed.

Oprava a budování nového vodovodu začnou už v této zimě a musí skončit do poloviny roku 2015.