„Žádné plošné kontroly už také proto, že na to nemáme personální kapacity, neplánujeme," uvedl vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Benešov Tomáš Heřmánek s tím, že úřední kontroly budou spíše individuální a podle fyzických možností samotného úřadu.

Obdobně se k problematice staví také v dalších středočeských městech. Například v největším z nich, Kladně. „Zákon nebyl uveden do praxe proto, aby obce prováděly plošné kontroly, čím lidé topí a ukládaly pokuty. Zákon dává pouze obcím možnost, jak řešit stížnosti na případného znečišťovatele ovzduší, na jehož jednání si bude okolí stěžovat. Žádné zavádění plošných kontrol tedy nepřipravujeme," řekla tisková mluvčí Kladna Lenka Růžková. Dodala, že s ohledem na velikost správního obvodu nejsou plošné kontroly ani možné.

„Tato pravomoc bude podle našeho mínění využívána pouze výjimečně, a to až po vyčerpání veškerých možností ke sjednání nápravy nevyhovujícího stavu," řekl referent odboru životního prostředí Příbrami Petr Milec.

Kontroly neplánuje ani Mladá Boleslav.

„Postupovat vždy budeme individuálně podle daného případu," ujistila mluvčí města Hana Kopalová.
Stejný názor mají i v Poděbradech.

„V tuto chvíli tento problém město Poděbrady neřeší a na podobné kontroly se nepřipravuje. Budeme případně postupovat podle aktuální situace," tvrdí starosta Ladislav Langr.

V Kolíně se o dodržování ochrany ovzduší ve smyslu platného zákona stará jeden úředník, plošné kontroly proto radnice nechystá.


„Uvedená pravomoc kontrolovat fyzické osoby přímo u jejich zdrojů je aplikovatelná pouze v případě opakovaného důvodného podezření, že někdo topí něčím, čím topit nemá. Provádění kontrol se tudíž předpokládá s ohledem na kapacitní možnosti úřadu, a to až po vyčerpání všech předchozích možností daných zákonem o ochraně ovzduší," dodal místostarosta Kolína Michael Kašpar.

ČTK