Následně od začátku října budou vodohospodáři hladinu ve slapské nádrži postupně znovu snižovat až pod kótu 268,50 metrů nad mořem.
„Upozorňujeme, že v zimním období může docházet k velkým výkyvům vodní hladiny ve vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Vltavy.

Manipulace na vodních nádržích jsou prováděny podle schválených manipulačních řádů a všichni uživatelé vodních děl jsou povinni je respektovat," dodal Hugo Roldán z Povodí Vltavy.