„Při sympoziu tady neprezentujeme jen fyzioterapii, ale komplexní rehabilitaci," vysvětlil význam třetího kladrubského setkání fyzioterapeut Jakub Pětioký, který v kladrubském ústavu vede rehabilitační program pro pacienty se získaným poškozením mozku a také tamní robotické centrum.
 Snaha o další rozvoj robotických technologií je podle Jakuba Pětiokého v rehabilitačním oboru na místě.

Umožňuje totiž mnohonásobně intenzivnější terapii, jíž samotný fyzioterapeut není schopen. 

„Rozvoj robotiky umožňuje už například i to, že přístroj zaznamená zlepšení stavu pacienta a přizpůsobí se mu," uvedl fyzioterapeut 
s tím, že se obor neurorehabilitace a robotiky dostává do popředí především proto, že přibývá pacientů po mozkové mrtvici nebo úrazech hlavy. Mrtvicí jsou 
v našem uspěchaném světě stiženi i mladí lidé a podle fyzioterapeuta na to má u žen nepříznivý vliv také antikoncepce.

Kladrubské sympozium je velmi významné a jeho účastníci si vyměňují zkušenosti 
z oboru.


„Ukazujeme kolegům, že terapie je efektivní, pokud je rehabilitace intenzivní. A ta taková může být i díky technologiím, které jsou vyvinuty teprve nedávno, na trhu se objevují letos a jsou tady 
v Kladrubech k vidění. Je to například robot, který řídí sám pacient," poukázal na význam sympozia Jakub Pětioký.


Některé z vystavených přístrojů RÚ Kladruby pro své klienty už využívá. Ceny takových přístrojů šplhají až k několika milionům, ale některé stojí i přes deset milionů. RÚ Kladruby většinu z nich kupuje z vlastních zdrojů.
„Ale fyzioterapeut bude i nadále nezastupitelný, protože jeho práce začíná tam, kde končí možnosti robota," dodal Jakub Pětioký.