Odhlasovalo to na posledním jednání zastupitelstva deset místních politiků. Tři se zdrželi a tři s platbou firmě, po níž Týnec požaduje desítky milionů, nesouhlasili. Než se k tomu zastupitelé dopracovali, zazněla zasedačkou radnice řada argumentů. I hodně závažných.

Například bývalá zastupitelka Týnce Milena Povolná upozornila na to, že by nebylo správné platit Astře, podivné firmě zabývající se vším možným, další miliony korun.

„Tehdy na výběrové řízení přišli dva ministerští úředníci a řekli, že dotaci pro stavbu sídliště dostaneme jen tehdy, když vyhraje firma Astra,“ uvedla Povolná a zeptala se starosty, kdo přišel s myšlenkou dohody v takové výši a zda to bylo město, nebo právník krachující Astry.

„To už si nepamatuji, je to tři čtvrtě roku. Nevím, jestli přišla první výzva od nás, domnívám se ale, že od Astry,“ odpověděl starosta Týnce Martin Kadrnožka.

Svůj názor na případ vyjádřila také zastupitelka Alice Čečilová. „V celé akci Kněžina došlo k pochybením i ze strany města. Jestliže teď máme možnost ji definitivně smést ze stolu, tak zaplať pán Bůh za to. Teď musíme mít osobní zodpovědnost. Co když nás soud odsoudí k platbě dvanácti milionů? Kde na to vezmeme?“ zeptala se Čečilová.

Na to pak Povolná navrhla, aby město peníze Astře nevyplácelo najednou, ale uložilo je do notářské úschovy s vyplacením až po stažení žalob.

Už to ale podle Kadrnožky zaručuje text dohody. Ta sice Týnec zbavuje možnosti dožadovat se nároku na 32 milionů, ale starosta je přesvědčen, že by stejně nebylo doplacení peníz na kom uplatňovat. „Možná bychom soud vyhráli, ale otázkou je, kdo by nám peníze dal. V konkurzní podstatě jich tolik není,“ řekl.

Město si ponechalo peníze za špatně odvedenou práci Astry, takzvané zádržné ve výši 17 milionů. Disponuje jimi ale Bytové družstvo Bystřice, které se společně s Týncem podílelo na stavbě Kněžiny.

A právě ze zádržného by měl Týnec Astře 3,3 milionu korun doplatit. Zda BD Bystřice a především kolika penězi přispěje, zůstává zatím ve hvězdách a bude to záležet na jednáních BD s týneckou radnicí.