„Spolupracujeme s ní již řadu let. Podpořila i výstavu v Národním muzeu Světlo pro Prahu po deseti letech, či projekt výstavby votického motýlária. Její zaměstnanci u nás odpracovali také dvě brigády v rámci dobrovolnictví,“ uvedl Pavel Křížek. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v Praze a přenášela ho i Česká televize. „Pro naši organizaci to byla dobrá reklama. V sále bylo na sedm set lidí většinou z podnikatelské sféry,“ zhodnotil další přínos pro ochranu přírody Křížek.