Úspěšné dokončení komplexního vyzkoušení v uplynulých dnech završilo dlouhodobou modernizaci soustrojí TG1 na vodní elektrárně Slapy (soustrojí TG3 bylo modernizováno již v roce 2011, poslední soustrojí TG2 se dočká modernizace v příštím roce, pozn.red.).

Od minulého týdne tak až sto kubíků vltavské vody každou sekundu putuje na oběžné kolo turbíny o průměru 3,7 metru a vážící 28 tun, následně je energie předána na 250tunový rotor generátoru, kde se „rodí“ ekologická energie. Ta míří několikrát denně v době odběrových špiček ke spotřebitelům.

„Investice v celkové hodnotě více než 150 milionů korun prodlouží životnost soustrojí o další desítky let, přispěje ke zvýšení účinnosti až o čtyři procenta, zvýší roční objem výroby o 10 milionů kWh a dodá tak bezemisní elektřinu dalším třem tisícům domácností ve středních Čechách,“ sdělil přínosy modernizace Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ.

close Vodní elektrárna Slapy: turbínový blok pomalu klesá na místo určení. info Zdroj: ČEZ zoom_in

Kompletní soustrojí bylo při modernizaci postupně demontováno k opravám a zčásti zcela nahrazeno novými efektivnějšími prvky vyrobenými na základě nejnovějších technických poznatků. Letos byly postupně usazovány na své pozice nejdůležitější části – zejména oběžné kolo a stator i rotor generátoru. Byla také provedena oprava vnitřního ochranného nátěru ve více než padesát metrů dlouhém a pět metrů širokém ocelovém tlakovém přivaděči k turbíně, a to pak vše v náročných podmínkách striktních protipandemických hygienických opatření.

Modernizace elektrické elektrárny na Slapech není ojedinělou investicí do české hydroenergetiky. Za posledních patnáct let se při nákladech ve výši cca 3 miliardy korun podařilo zrekonstruovat a modernizovat soustrojí na více než dvaceti velkých, malých a přečerpávajících vodních elektrárnách, a to například na Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích a dalších. Díky tomu se navýšila průměrná účinnost vodních elektráren o zhruba pět procent.

Další soustrojí v čele s těmi na Orlíku se modernizace postupně dočkají, a budou tak připravena na bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let. Díky modernizacím totiž elektrárny vyrobí stejný objem elektřiny z nižšího množství vody.

„V rámci série opatření proti suchu je jednoznačným pozitivem, že nyní dokážeme vyrobit stejné množství elektřiny z nižšího objemu vody,“ dodal Petr Maralík.

Soustrojí TG1 vodní elektrárny Slapy bylo poprvé přifázováno na energetickou síť téměř přesně před 65 lety – 26. září 1955. Od té doby vyrobila celá elektrárna úctyhodných 18,7 miliardy kWh elektřiny, tj. množství, které by celou dnešní Českou republiku udrželo v chodu 111 dní nebo všechny současné středočeské domácností po dobu 10 let.

Slapská hydrocentrála je však především zdrojem špičkové elektřiny, kterou je schopná začít dodávat během 136 vteřin od povelu, a podílet se tak na řízení výkonové bilance celostátní energetické soustavy. Voda využitá ve slapském soustrojí TG1 člověku poslouží ještě několikrát. Nejdříve ale spěchá vyrábět ekologickou elektřinu do níže položených Štěchovic.

Zdroj: ČEZ