Ocelový, nýtovaný, železniční most z roku 1896 spojující oba břehy Sázavy mezi Týncem a Brodci, skončí ve šrotu. Místo něj se v hladině řeky bude zrcadlit oranžově natřená, ocelová, svařovaná konstrukce.

„Moc se mi nelíbí," tvrdí Lumír Běhal, jeden z členů Občanského sdružení Posázavský Pacifik, které se stará o propagaci železnice a turistiky v Posázaví. „Historický most byl hezčí. Jeho výměnu ale bereme jako holý fakt a na starý most budeme už jen nostalgicky vzpomínat," dodal Běhal a přiznal, že v době, kdy se o řešení problematiky mostu v Týnci jednalo, se členové sdružení domnívali, že starý most projde pouze generální opravou a zůstane zachovaný.

To se však nestalo. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) rozhodla, že v Týnci bude postaven most zcela nový.

A to přes názory obdivovatelů železnice i místních patriotů, kteří v souvislosti s týneckým mostem připomínali obdobné technické dílo. To vzniklo v letech 1887 až 1889 a jeho konstruktérem byl Gustav Eiffel. I jeho nýtovaná věž ona měla být po skončení světové výstavy, k níž ji stavitelé na břehu Seiny vztyčili, stržena. Eiffelovka nakonec na svém místě zůstala a je jednou z dominant města. To na její údržbu vydává ročně nemalé prostředky ze svého rozpočtu.

Stejnou či alespoň podobnou péči však týnecký most od svého správce nedostával. Mnoho let. A to se také projevilo na jeho konstrukci.

Válcované profily jsou na několika místech doslova prožrané rzí, což bezpečnosti provozu rozhodně nepřispívá. Proto se osud mostu naplnil.

„Most není únosný na požadovanou zátěžovou třídu, je více než sto let starý a na konci své životnosti," vysvětlil rozhodující argument pro jeho stržení Jakub Ptačinský z odboru komunikace Generálního ředitelství státní organizace Správy železniční dopravní cesty. „Nebylo by proto rentabilní vynakládat peníze do velké opravy. Ta by prodloužila životnost mostu o zhruba dvacet let a stejně by nezvýšila jeho únosnost na potřebnou míru," uvedl mluvčí.

Nýtovaný most je navíc poměrně úzký. Vzhledem ke své délce je i nebezpečný pro pochůzkáře, protože se až na most posunují vlaky ze stanice Týnec nad Sázavou.

„Navrhnout repliku obdobného tvaru bylo sice možné, leč v současné době umíme navrhovat mosty spojité, bez dalších ložisek a dilatačních spár, o které by se musel správce starat," připomněl ještě Ptačinský a dodal, že komfort dopravy je v případě mostu s průběžným kolejovým ložem a bezstykovou kolejí, zajištěn. „A to je právě případ návrhu nového týneckého mostu," řekl mluvčí.

Proto už v roce 2008 nechala SŽDC proměřit nosnost mostu a pak rozhodla o jeho výměně.

Výroba nového železničního spojení obou sázavských břehů začala loni v říjnu. Pak ho po částech dopravila do Týnce těžká nákladní auta. Od března most kompletují dělníci na pravém břehu Sázavy.

V neděli 15. září bude dokončena izolace mostovky a tím bude most připraven k instalaci na své místo.

Už další den, tedy v pondělí 16. září, začne poslední fáze života původního železničního mostu z roku 1896. A s ní také 45 dní dlouhá výluka na trati z Čerčan do Týnce.

Dělníci ze starého mostu snesou podlahy, kabely i kolejový rošt. Pak po částech začne rozřezávání mostu. Po jeho dokončení rozeberou stavbaři část starého středového pilíře, který stejně, jako stávajících břehové mostní opěry, zpevní.

Zásun nového mostu do stavební polohy přes řeku zahájí stavbaři 11. října a spuštěn na ložiska, včetně jejich aktivace, bude o pět dnů později.
Po uložení mostu na ložiska namontují dělníci mostní závěry, nasypou kolejové lože, položí kabely a namontují kolejová pole. Pak konstrukce projde zatěžkávací zkouškou.

„Ve středu 30. října předpokládáme zahájení zkušebního provozu," sdělil Jakub Ptačinský ze SŽDC.

Slavnostní předání mostu do provozu investor, SŽDC zatím nesdělil. První vlak ale po nové konstrukci projede po ukončení 45 denní nepřetržité výluky, tedy nejspíš oné středy 30. října. Mělo by to být zhruba v 18 hodin.

„Výstavba nového přemostění bude stát 41,8 milionu korun, celkové investiční náklady jsou stanoveny na 65,2 milionu korun a tato částka je nepřekročitelná," ujistil mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Starý most
Most postavená v roce 1896 tvoří dvě příhradové nýtované ocelové konstrukce s parabolicky zakřiveným horním pasem s dolní prvkovou mostovkou z plávkové oceli, která dosahuje vyšší pevnosti i houževnatosti. Nosnou konstrukci tvoří dva prosté šikmé příhradové nosníky o šikmém rozpětí 2 x 52,35 metru. Délka mostu je 109,30 metru. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a jednoho pilíře, vesměs ze žulového řádkového zdiva. Výška mostu je 11,80 metru a jeho šířka pak 5,20 metru. Zdroj: SŽDC


Nový most
Nosná, ocelová, příhradová, bezsvislicová, svařovaná konstrukce mostu o dvou polích s dolní mostovkou a průběžným kolejovým ložem má rozpětí 2 x 52 metrů a bezstykovou kolej. Bude kvůli ní zesíleno podzákladí kamenného středového pilíře a opěr, které zajistí bezpečné přenesení zvýšeného zatížení. Posunutím základové spáry pilíře hlouběji proti současnému stavu bude zajištěna ochrana proti možnému podemletí při povodních. Rozsah úprav železničního svršku je dán mezi nejbližšími výhybkami před a za mostem. Pevné uložení je navrženo na středním pilíři, což umožní dilataci na obě strany. Zrekonstruovaný mostní objekt bude splňovat všechny požadované prostorové i zátěžové parametry. Mostní průjezdný průřez bude nově 2,5 metrů. Délka přemostění 104,14 metrů, výška 5,50 metru, šířka mostu s ohledem na nový průjezdný profil je 6,840 metru, volná výška pod mostem nad hladinou řeky je 9,48 metru. Zdroj: SŽDC