„Jídelně Na Karlově organizace nabídla finanční dar ve výši přes devět tisíc korun," potvrdil místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček s tím, že nabídku projednala a přijala rada města Benešova.

Žáky vhodné pro zařazení do programu pomoci obecně prospěšné společnosti W4W vytipovali třídní učitelé. Z původně navržených tří dětí, ale nakonec kritéria pro poskytnutí daru, splnily jen dvě.

Podle informací, které zazněly při tiskové konferenci radnice v Benešově, se měli dva zmiňovaní žáci začít stravovat už v říjnu. Fakticky se však proces administrace protáhl a na obědy školáci ze sociálně slabých rodin začnou chodit teprve od ledna příštího roku. Obědy jim obecně prospěšná společnost Women for women bude hradit až do konce současného školního roku, tedy do závěru června 2016.