V regionu se změna týká stanic Benešov, Čerčany, Senohraby, Strančice, Říčany, Uhříněves a po dokončení 4. koridoru jižně od Benešova dosavadních stanic Bystřice a Tomice, z nichž se stanou neobsazené zastávky, i Votic, z nichž výpravčí také zmizí a provoz začne dálkově řídit dopravní kancelář v Olbramovicích.

Ve stanicích na dvoukolejce směrem do Prahy doposud vlakové čety dávají souhlas s odjezdem vlaku pokynem ruky, v noci pak světelným signálem. Změna při vypravování vlaků se tak týká pouze dne, v noci se nic nemění.

Průvodčí nebo vlakvedoucí, podle toho, kdo z nich je u osobní či rychlíkové soupravy blíže k čelní lokomotivě nebo stanovišti strojvedoucího pantografu, začnou příští měsíc signalizovat návěsti k odjezdu vlaku zeleno-oranžovým návěstním terčíkem.

Vypravování vlaků se tak přiblíží zvyklostem v západní Evropě. Terčík u vlakového doprovodu tak nahradí známé výpravky. Ale ani ty nepatří k železnici od jejího vzniku. Dnes tradiční výpravka byla zavedena až v roce 1932, až téměř sto let po příjezdu prvního vlaku z Rakouska na území Moravy.

Úprava postupu při odjezdu vlaků přímo souvisí s jinou novinkou, kterou si prosadily odborové organizace. „Od 1. března se stane čepice pouze nepovinnou součástí výstroje vlakových čet. Aby však nemohlo dojít při výpravě vlaku k záměně obsluhujícího personálu s cestujícími, budou průvodčí a vlakvedoucí v denní době nově používat zmíněné barevné návěstní terčíky. Vlakový doprovod jimi bude strojvedoucímu nebo výpravčímu signalizovat návěsti k odjezdu nebo souhlas k odjezdu vlaku,“ vysvětlil Antonín Blažek, náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

„Zrušení čepic je pozitivní změna zejména v letním období, kdy bylo jejich nošení nepříjemné. Jak se osvědčí terčíky, ukáže teprve praxe. Faktem však je, že strojvedoucí a výpravčí je při vypravení vlaku lépe uvidí,“ konstatoval jeden z průvodčí Zdeněk Prchal.