Stát hodlá i letos z evropských dotací podpořit začínající zemědělce. Prostřednictvím Programu rozvoje venkova má do Zahájení činnosti mladých zemědělců protéct přibližně 213 milionů korun. Termín pro podání žádostí je už 3. března. Nic však není tak růžové, jak se zdá.
„Počet loni podaných žádostí na Benešovsku? Nic moc. Většina mladých zemědělců zažádat nemohla, protože hospodařila už před tím se svým otcem. Hodně zájemců z toho nakonec vycouvalo. Hrozilo totiž nebezpečí, že by museli dotaci vracet. Není to tak jednoduché, podmínky jsou dosti tvrdé,“ zhodnotil dosavadní situaci za okres ředitel Zemědělské agentury v Benešově František Tůma.
O dotaci může žádat zemědělský podnikatel, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé. Nesmí ale podnikat déle než šestnáct měsíců. V případě, že zahajuje činnost v rámci právnické osoby, musí tento podnik řídit a zároveň se minimálně z poloviny podílet na základním jmění. Nárok na evropské peníze však nevzniká žadatelům automaticky.
„Výběr probíhá na základě preferenčních kritérií, která jsou daná v pravidlech. Podle dosaženého bodového ohodnocení jsou zaregistrované žádosti seřazeny a úspěšní žadatelé postupně vybíráni až do vyčerpání alokované částky pro daný rok,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Petr Vorlíček.
Součástí žádosti je však i podnikatelský plán žadatele s výhledem na pět let podnikatelské činnosti. Je závazným dokumentem, jehož naplňování je kontrolováno a v případě neplnění i sankcionováno. „Je to z toho důvodu, že finanční podpora je zaměřena na zahájení a podpoření podnikatelských plánů začínajících podnikatelů,“ podotkl mluvčí ministerstva.
Dotace mohou začínající rolníci žádat například na investice do zemědělských staveb pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže, ale i včelařství nebo rostlinnou výrobu. Vztahuje se také na výstavbu nebo rekonstrukci skladovacích prostor pro objemná krmiva a mnoho dalších.
„Zažádat o dotaci jsem nemohla. Je totiž rozdíl, jak jsem loni zjistila, mezi mladým zemědělcem a začínajícím mladým zemědělcem. Já jsem bohužel překročila lhůtu maximálně šestnácti měsíců od začátku podnikání o čtrnáct dní,“ krčí rameny Veronika Manhartová, mladá žena z Vodsliv, která se zabývá chovem koní a dodává: „Myslím si, že takové nastavení je špatné, ale co s tím naděláme?“
To je však škoda. Podle ředitele Agrární komory v Benešově Rudolfa Kučery se blížíme, pokud se něco nezmění, k vážným komplikacím. „Mezi zemědělci, a to jak právnickými tak fyzickými osobami, nastane generační problém. Během pěti, deseti let řada lidí, kterým je dnes nad padesát let, se zemědělskou činností skončí. Věčně nebudou moct dělat, a tak je potřeba, aby měli nějaké nástupce,“ dodal odborník.