Například právník Stanislav Řemínek z Týnce nad Sázavou, který už má děti dospělé, připouští, že by potomci měly svůj první mobil dostat zhruba v deseti letech. „Mobil by měl především pomáhat. Rodiče díky němu mohou zjistit, kde se právě jejich dítě nachází, zda nemá nějaké zdravotní obtíže nebo jestli ho třeba někdo neobtěžuje," míní Stanislav Řemínek s tím, že by školáci měli svůj mobil na začátku vyučovací hodiny vypínat.


Obdobný názor zastává také týnecký živnostník Jiří Šebek. „Dřív než v deseti, dvanácti letech by děti mobily mít neměly," tvrdí a vysvětluje, že děti jsou v dnešní době hodně pod dozorem a dřívější přidělování mobilů je proto zbytečné. „Mít mobil šesti nebo sedmi letech mi připadá hodně nepřirozené," míní.

Také Jiří Šebek vnímá držení mobilu dítětem především jako věc důležitou pro spojení mezi ním a rodiči. „Současně je ale také důležité, aby dítě nemělo na mobilu paušál, ale kredit, protože ho to svým způsobem učí hospodařit s penězi," připomněl Jiří Šebek a také on je zastáncem toho, aby děti při vyučování měly mobily vypnuté.

Ještě tvrdší věkový limit pro přidělení prvního mobilu dítěti zastává ředitel pojišťovny Miroslav Tvarůžka z Podělus. „První mobil by mělo dítě dostat nejdříve v patnácti letech," je přesvědčený. „Mobily jsou sice dobrým pomocníkem, ale samotné děti jejich používání odtahuje od klasických dětských her, které jsou pro rozvoj dítěte hodně důležité," vysvětluje svůj postoj Tvarůžka. „Používáním mobilu vlastně ztrácejí děti dětství, protože vstupují do světa dospělých," uvedl k tomu.

Senior z Vestce u Chocerad Antonín Bareš by dával dětem první mobil až po ukončení školy. Ne základní, ale střední či dokonce vysoké.
„Důležité je, aby se děti věnovaly učení. Mobil je od toho odtahuje, proto by ho měly dostávat až v době, kdy vstupují do zaměstnání," vysvětlil muž a zastává názor, že by školáci, pokud mobil mají, měli přístroj před vyučováním vypínat. „Pokud se tak nestane, děti učitele natáčejí nebo kvůli používání mobilu v hodině zlobí. Když jsme zlobili ve škole my, učitel se nás zeptal, jestli chceme pohlavek, nebo to má raději říci rodičům. Vždycky jsme raději dostali pohlavek, protože by to doma bylo horší. Ale dnes to tak bohužel už není," vzpomíná.

Také Jana Kočová z Benšova míní, že děti už v první třídě, mobily nepotřebují. „Dala bych jim ho až v deseti letech," řekla žena a připomněla, že děti podle ní potřebují mobil pouze ke kontaktu s rodiči, protože všechny další potřebné informace získávají z počítače nebo z učebnic ve škole, kde podle ní mobil nemá co dělat.

To mladá maminka Libuše Grešová z Benešova, jejíž syn jde do první třídy, pořídí mobil potomkovi teprve tehdy, až bude samostatně cestovat autobusem. „Abychom měli kontrolu, že dojel v pořádku domů," vysvětlila mladá žena a byla by i pro odevzdávání mobilů žáky na začátku školy na dobu, než půjdou domů. „Pokud dětem mobily zůstanou, nevyužijí přestávky k odpočinku od čtení a budou celou přestávku esemeskovat nebo si na mobilech hrát hry," míní Libuše Grešová.

Další mladá maminka, Tereza Jirotová z Neveklova, je ale pro přidělení mobilu dítěti třeba už v šesti letech. „Když musejí oba rodiče pracovat, pak to považuji, kvůli kontrole, skoro za nezbytnost. Přece jen už je dnes jiná doba a na děti číhá všude spousta nebezpečí a nástrah," míní. „Rozhodně jsem ale také pro to, aby mobily měly děti během vyučování vypnuté a ještě lepší by bylo, kdyby od žáků mobily vybírala před vyučování paní učitelka."