Agronomové ale dodávají, že dva deštivé měsíce neznamenají, že by úroda byla třeba dvakrát větší, hovoří pouze o nárůstu v jednotkách procentech. V některých oblastech se zase obávají, aby deště nebylo příliš – ten by naopak mohl úrodě uškodit.

Jak řekl Vít Havel, jednatel Agro Dolní Kralovice, úroda vypadá lépe než vloni. „Je to tím, že po pěti letech přišel srážkově normální rok,“ poznamenal. Na otázku, zda nejsou časté srážky kontraproduktivní, co se týká sklizně, odpověděl s humorem. „Buďme rádi, že zapršelo. Vezměte si, jak se někdy říká, že si zemědělci prý stěžují na sucho, když je sucho a mokro, když je mokro,“ podotkl.

Očekává, že na tom budou lépe krmné plodiny – ale problematika není tak jednoduchá, že by se dalo říci, které plodině bude svědčit současné vlhčí počasí. „Příroda se chová normálně a plodiny na to reagují,“ podotkl.

Za předčasnou chvíli pro hodnocení úrody považuje současnou dobu Pavel Dvořák, ředitel DZV Nova, která sídlí v Bystřici u Benešova. „Mluvíme čistě všeobecně, stále to stojí na polích. Je zde riziko, že v případě každodenních srážek by mohlo dost porostů polehnout. Kvalita sklizně by potom mohla jít rapidně dolů,“ uvedl.

Zatím mají sklizený například ozimý ječmen. „Proti loňsku byla ta úroda řádově asi o 0,4 tuny lepší, což je nějakých 7 procent. U ozimé pšenice si dovolím tvrdit, že by mohla být na úrovni loňského roku,“ podotkl. Naopak ozimá čepka by mohla být letos o 5 – 10 procent nižší.

Podle předsedy středočeských agrárníků Jaroslava Mikoláše zatím nelze odhadnout, jaká bude celková úroda. „Je to způsobeno lokálními rozdíly. Někde pršelo více, naopak například na severozápadě byly srážky minimální. Těžko lze tak nyní odhadovat celkovou úrodu.

Sklizeň řepky je na počátku, stejně tak se čeká na pšenici či ječmen. Na úrodě se ale určitě podepsaly dubnové mrazy a také hraboši. Oblasti od Prahy na sever a severozápad jsou jimi hodně zasažené. Jsou zde plochy i s třiceti dírami na metr čtvereční, výnos je tu pak zhruba jedna tuna z hektaru,“ přiblížil situaci Jaroslav Mikoláš.

Ve Středočeském kraji je celkem osázeno obilovinami necelých 254 tisíc hektarů, sklizená je úroda na ploše zhruba 7,6 procent – tedy na 19 241 hektarech. Řepka se v letošním roce rozprostírá na ploše o výměře 86 675 hektarů, sklizeno je zatím z necelých 5 tisíců hektarů.

Sklizeň ve Středočeském kraji, stav k 20. červenci 2020

Porost Celkem ke sklizni (v hektarech) Sklizeno (v hektarech)
Pšenice ozimá 165 703 998
Pšenice jarní 6 702 0
Ječmen ozimý 24 047 18 165
Žito 5 138 0
Oves 6 563 0
Tritikale 6 055 0
Obiloviny celkově 253 789 19 241
Řepka 86 675 4 955


Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR