Spravedlivý obchod, jak bývá tento sortiment výrobků nazýván, nese ochrannou známku, která garantuje, že při jejich výrobě nebylo zneužito dětské práce. Jedním z mála míst v regionu, kde mohou zájemci o Fair Trade kávu, čaj, kakao, čokoládu a další výrobky zakoupit, je ekoobchod v Podblanickém ekocentru. Cena těchto výrobků bývá obvykle o něco vyšší než u běžného zboží, ale spotřebitel ví, že platí nejen za spravedlivé a ekologicky šetrnější výrobní podmínky, ale i za velmi dobrou kvalitu.
„Jen na západoafrických kakaových plantážích, odkud se kakao exportuje do celého světa, se pěstováním kakaa v hazardních podmínkách živí více než čtvrt milionu dětí. Celosvětově se počet pracujících dětí odhaduje na čtvrt miliardy,“ říká Jan Urban z Podblanického ekocentra ČSOP s tím, že tato známka poskytuje konkrétním lidem v rozvojových zemích šanci vymanit se z bludného kruhu bídy vlastními silami a žít důstojný život. Výkupní cena surovin je totiž nastavena na určitou úroveň a nepodléhá výkyvům trhu. Fair Trade vznikl jako reakce na obrovskou propast mezi příjmy vyspělých a rozvojových zemí, která z velké části pramení z nespravedlivého nastavení obchodních pravidel. „Jde o etický způsob obchodování, který bere ohled na životní prostředí,“ dodává Jan Urban s tím, že jemu by už čokoláda z běžného obchodu nechutnala při představě, že pěstitelé kakaa si nemohou dovolit ani to základní, zdravotní péči, výživnou stravu a vzdělání pro své děti. Ekoobchůdek Podblanického ekocentra zaznamenává v posledního době vzestup zájmu o ekovýrobky včetně těch s označením Fair Trade.