„Každý trvale přihlášený občan i letos platit za rok pět set korun, což je stejně, jako zaplatí majitelé rekreačních objektů, kde není nikdo trvale hlášený," potvrdil starosta města Martin Kadrnožka.

Poplatek, který zaplatí chataři a chalupáři je však pouze jednorázový za jeden objekt a celý rok.

Podle diskutérů na webu Týnce ale současný systém není spravedlivý, protože jedna osoba za týdenní svoz za jednu popelnici zaplatí 500 korun za rok. Ale pětičlenná rodina za stejnou službu pětkrát více. Jediná odpadová nádoba ale pětičlenné rodině ani nemusí stačit.

Podle zkušeností starosty města jeho rodině se dvěma dospělými a třemi dětmi ale jedna popelnice stačí na dva týdny, protože třídí.

„Pokud někdo potřebuje další popelnici, může se svozovou firmou uzavřít smlouvu na poskytnutí služby. Při svážení každý týden, je cena dva tisíce korun za rok," vysvětlil Kadrnožka a připomněl, že oba způsoby mají klady i zápory. Proto město o změně způsobu plateb, například za popelnici, neuvažuje.

Cena svozu jedné popelnice za rok je v Týnci zhruba dva tisíce. Přepočteno na jednoho občana pak tato položka činí 520 korun. Z toho proto vyplývá, že pěti a vícečlenné rodiny sponzorují ty s nižším počtem v Týnci přihlášených členů domácnosti.

„Snahou města je nastavit systém nakládání s komunálním odpadem dostupným všem, aby nevznikaly černé skládky," vysvětlil strategii starosta Týnce Martin Kadrnožka.