To, kolik svazek nakonec získá dotací, bude záviset na tom, kolik letos prostaví peněz. V ideálním případě, při dokončení prací podle plánu, dotace dosáhnou závratných více než 270 milionů korun.

„Pokud by se však měly nějaké práce uskutečnit až příští rok, není na ně financování a všechny takové náklady by šly k tíži jednotlivých obcí," upozornil Roman Tichovský.

Kolaudace díla v hodnotě téměř 350 milionů korun, by měla přijít plánovitě na konci ledna. Celé dílo pak ukončí závěrečné hodnocení akce.
„To už ale bude jen papírování a nebude to mít vliv na financování akce," vysvětlil místostarosta Benešova.

Na dokončení díla je, jak se zdá, zatím poměrně dost času. Pro vyplacení dotací ze Státní fond životního prostředí je závazný až termín kolaudace a to je, jak už řečeno, konec ledna, termín závěrečného vyhodnocení akce v červnu.

Velký problém by ale pro všechny nastal, pokud by se Bulharům nepodařilo stavbu dokončit ještě letos. Jak by pak dílo pokračovalo? Stavěl by někdo jiný?

Dokončení článku najdete v tištěné podobě Benešovského deníku s datem 15. září 2015