Obdobný případ už jednou v Benešově byl. Před několika lety vedení města vypsalo výběrové řízení na nového nájemce baru Strom. Vítěz veřejné soutěže pak požadoval po městě splnění slibu. Tehdy se ale aktuální nájemce baru bránil tím, že do místa investoval a v případě ukončení smlouvy, bude požadovat zaplacení zmařené investice. Podle svého čtyři miliony, podle města „jen" 2,6 milionu korun. Město tlaku ustoupilo. A dokonce pak vyhrálo i soudní spor s vítězem výběrového řízení.

Situace kolem baru Labyrint je však stejná jen zdánlivě.

„Když KIC od bývalého nájemce bar Labyrint v listopadu přebíralo, mělo dvě možnosti. Ponechat tam vybavení, které si tam v rámci franšízy plzeňského pivovaru pořídil bývalý nájemce, nebo požadovat vyklizení a uvedení místa do původního stavu," vysvětlil Pavel Dvořák z KIC.
Bývalý nájemce proto přinesl účtenky a přišel i s návrhem ceny. Tu KIC po dohodě s vedením města a na základě propočtů odboru majetku akceptovalo. Nové vybavení baru by totiž podle Dvořáka stálo až dva miliony.

Zařízení baru zaplatí město Benešov za uvedenou cenu. KIC se současně domluvilo s plzeňským pivovarem, který kolem 20. ledna příštího roku městu uvedenou částku vrátí v plné výši.

Za to se ale KIC zavázalo, že během dalších šesti let odebere z Plzně X hektolitrů piva a tak postupně umoří částku, kterou pivovar předal městu. Pokud by výtoč za rok byla nižší, zaplatí KIC smluvní pokutu ve výši desetiny roční částky.