Začátky výuky mládeže byly skromné. První profesí, k níž žáci směřovali, byla profese zedník, která se v učilišti začal vyučovat na pokyn tehdejšího ředitele Železničního stavitelství Praha, Josefa Kopřivy. samozřejmě nesměla chybět ani dohodě s tehdejšími školskými orgány. „Na počátku mělo učňovské středisko jen devětapadesát žáků," připomněla současná ředitelka školy Zlata Budayová s tím, že tehdejší učni pracovali v pracovních skupinách na úsecích Železničních staveb Praha pod vedením instruktorů při odborném výcviku. Dnes má škola na 200 žáků v každém ročníku, 69 jich je letos v prvním ročníku. 

Teoretické předměty se kdysi vyučovaly v různých učňovských školách: Praha 3 – ul. U Krbu, Praha 4 – tehdejší tř. SNB, Praha 2 – nám. Míru, Zvláštní UŠ v Michli, UŠ v Čelákovicích, Kladně- Sítné a dalších.

Učňovské středisko v Benešově zahájilo provoz roku 1960 jako jeden z největších partnerů ŽS Praha. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu žáků o vyučení u ŽSP, byl v roce 1965 postaven v Benešově internát a zbudovány nové dílny. Roku 1966 je již vytvořeno i samostatné učňovské středisko v Benešově. Učni se zde připravovali hned v několika oborech: zedník, automechanik zámečník, elektromechanik a lakýrník.


K nejzásadnějšímu kroku v historii učiliště dochází v roce 1980. Pracoviště v Praze je zrušeno a veškerý provoz je převeden do Benešova. Vzniká Střední odborné učiliště stavební Benešov s pověřením vyučovat teorii i praxi v oborech: truhlář pro výrobu nábytku a stavební výrobu, strojní mechanik pro ocelové konstrukce, zedník, instalatér a obor stavební výroba.


V roce 2003 došlo ke sloučení SOU stavebního V Benešově s OU a praktickou školou Bystřice. Dnes se zabýváme přípravou žáků nejen pro obory stavební a technické jako jsou truhlář, truhlářské práce, zedník, instalatér, klempířské, zednické a pokrývačské práce, ale rozšířili jsme nabídku o obory aranžér a šití oděvů.


Vždyť se také počet žáků z původních 59 pro celé tehdejší Železniční stavitelství Praha navýšil na 200 žáků v každém školním roce ve všech ročnících. Jedná se o žáky především z Benešovska, případně ze středních Čech.

Zlata Budayová, řed. školy