„Proces kolem MTZ je vynucený ekonomikou společnosti," tvrdí starosta Benešova Petr Hostek.

„Abychom splnili všechny normy, o nichž víme, že v blízké budoucnosti přijdou, musíme firmu upgradeovat na úplně jinou technologickou úroveň," vysvětlil starosta s tím, že to bude stát 60 až 70 milionů korun a propočty společně s výhledy vycházejí už z auditu, který nechalo v MTZ zpracovat bývalé vedení města. Jeho správnost pak potvrdil i letošní následný reaudit zadaný vedením současným.

Benešovská radnice proto nyní řeší, kde na to vzít peníze, když dotace na uvedenou záležitost neexistují. Zda z vlastních zdrojů, úvěru či přizváním externího investora.

Jedním z možných řešení je podle starosty i dlouhodobý pronájem MTZ za přesně daných podmínek na dobu patnácti let. Prioritou má prý u kteréhokoliv způsobu být zachování ceny tepla pro obyvatele města.

„Další možností je odprodej části MTZ strategickému partnerovi," sdělil starosta Benešova Petr Hostek.

Právě takovou cestou se vydalo město Jihlava, které prodalo strategickému partnerovi většinový podíl firmy Jihlavské kotelny.
„Funguje to tam už několik let. Byl jsem v Jihlavě a viděl smlouvu, kterou jsem si nechal posoudit i právníkem. Ve smlouvě stojí, že většinový vlastník nemá možnost bez souhlasu menšinového vlastníka udělat žádný majetkový přesun k neprospěchu města," uvedl starosta Benešova.

Jako o jedné z možných cest vývoje MTZ o ní starosta Petr Hostek hovořil před zastupiteli už před prázdninami. Nejvyšší orgán města tehdy vzal na vědomí jak možnost vstupu strategického partnera, tak variantu, kdy by investorem bylo samo město.

„Tato možnost by pro město byla velice zatěžující, a proto supernevýhodná," zhodnotil starosta Benešova s tím, že předpokládá, že se město vydá cestou vstupu strategického partnera.

Jak to nakonec s MTZ dopadne, ukáže až další jednání benešovských komunálních politiků 19. září.

A jaký názor má na chystanou transakci MTZ někdejší místostarosta města a současný opoziční zastupitel Roman Tichovský (ODS)?

„Zatím nemám názor žádný, protože jsme k tomu ještě žádné podklady nedostali," uvedl na dotaz Deníku. „Na stole jsou všechny tři možnosti, uvidíme, s čím přijde vedení města," dodal Tichovský.

Podle Radka Šlepra, soudního znalce v oboru oceňování podniků, ale zamýšlený prodej není příliš výhodný a to zejména proto, že MTZ prošla v letech 2013 až 2015 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, do nichž vložila kolem 60 milionů korun z vlastních provozních prostředků. Mimo jiné díky tomu vznikla v kotelně v Pražské ulici kogenerační jednotka s výkonem 1,56 MW, která prodejem vyráběné elektřiny do sítě dokonce vytváří zisk. Uvedené masivní investice zásadně zlepšily tržní postavení MTZ a výrazně snížily cenu tepla pro občany.

„Případný nový subjekt, ať to bude kupující či pronajímatel, získá zrekonstruovaný majetek. Proto se domnívám, že taková transakce v tuto dobu, kdy je majetek výrazně obnoven, není vhodná. Standardně se strategický partner hledá před rekonstrukcemi, když společnostem chybí prostředky na financování," tvrdí Radek Šlepr s tím, že prodejem či pronájmem takové společnosti hrozí riziko zvýšení nákladů zavedením různých provizí, přirážek a především zvýšením zisku pro privátního strategického partnera.
„A to vše na úkor ceny tepla pro obyvatelstvo," míní Radek Šlepr.