„A proto mají také tři ředitelky a vlastně veškerý řídící aparát třikrát," uvedl starosta Benešova Petr Hostek.


Současně potvrdil, že při poradě vedení města uvažovali komunální politici nejen o sloučení školních jídelen do jedné organizace, ale také o tom, že by zařízení získala do pronájmu některá cateringová společnost.

O tom přemýšleli už v květnu 2011 také tehdejší vládci města. Po protestech veřejnosti i zaměstnankyň školních jídelen, ale radnice od záměru nakonec ustoupila.

A to podle starosty Benešova Petra Hostka dělá i současné vedení města.


„Pronájem jídelen cizím subjektům čím dál tím více upozaďujeme. Možnost rozhodovat o tom, jakým způsobem budou naše děti jíst, je lepší si ponechat ve vlastních rukách, než se pak s někým dohadovat o tom, kdo bude v rámci outsourcingu vybrán jako dodavatel," vysvětlil Petr Hostek.


Plán města si chce jeho vedení ještě nechat posvětit i od auditora. Ten by měl připomenout slabé a silné stránky návrhů tak, aby město úvahy realizovalo nejpozději na začátku srpna.


Spojené jídelny by měly jednoho šéfa, tři provozní a jednotné účetnictví, které by vedlo tři nákladová střediska.