„Tohle opatření je součást změny územního plánu číslo jedna, které do dokumentu předkládá město," upřesnil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Na takový poměrně silný zásah má město podle šéfa radnice právo, protože se jedná o úpravu pravidel vztahujících se k výstavbě nových objektů.

„Výjimku v této regulaci budou pak tvořit výstavby objektů podnikových ubytoven, tedy těch, které slouží výhradně pro zaměstnance," vysvětlil Jaroslav Hlavnička 
s tím, že tyto výjimky bude schvalovat rada města.

Vychytralosti, při níž podnikatelé na oko postaví ubytovnu pro své zaměstnance 
a pak do ní nastěhují rodiny 
z jiných částí republiky, prý zamezí kolaudační rozhodnutí, které bude vydáno na objekt s jeho konkrétním využitím.

„Pokud majitel ubytovny poruší kolaudační rozhodnutí, měl by pak konat stavební úřad," je přesvědčen starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Výše uvedený návrh změny územního plánu musí posvětit zastupitelstvo města. To by o něm mělo rozhodnout někdy na jaře příštího roku.

Právě proto nejspíš ani nehrozí, že by podnikatelé usilující o výstavbu nové ubytovny v Benešově, stihli postavit svůj objekt ještě před schválením změny územního plánu.

„V platnost by pozměněný, nový územní plán měl vstoupit okamžitě po jeho vydání zastupitelstvem," dodal k tématu ubytoven starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Jen na území města Benešova je v současné době v provozu osm ubytoven s celkovou kapacitou kolem tisíce míst.